Socialminister Lena Hallengren (S) träffade på tisdagsmorgonen representanter för flera organisationer och myndigheter, bland andra Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Barnmorskeförbundet, Vårdförbundet och Socialstyrelsen. Avsikten var att diskutera svensk förlossningsvård.

– Vi som möttes har en samsyn på att förlossningsvården i Sverige har kompetent personal och goda resultat men det måste balanseras mot bristningar och en många gånger tuff arbetsmiljö, sa Lena Hallengren till tidningen Vårdfokus efter mötet.

Socialministern lyfter också fram skillnaderna i olika delar av landet. Kvinnors enskilda berättelser visar att det behövs ett bättre kunskapsstöd, inte minst när det gäller eftervården. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får nu uppdraget att ta fram kunskapsmaterial om till exempel förlossningsskador, kejsarsnitt och graviditetskomplikationer, såsom rektusdiastas. 

Fler myndigheter kommer att vara inblandade i arbetet och regeringen kommer att fatta ytterligare beslut om uppdraget under hösten och vintern, skriver regeringen i ett pressmeddelande.