För knappt två år sedan berättade Läkartidningen om pilotprojektet på Danderyds sjukhus där datorn tolkar röntgenbilder. Nu har ett viktigt steg tagits – den artificiella intelligensen (AI) har för första gången använts i verkliga kliniska fall, där den bedömt patienter tillsammans med läkare på sjukhuset.

– Det här är ett stort steg för vår del. Vi har valt att ta det från en skrivbordsprodukt, en rent vetenskaplig artikel, till något som faktiskt går att använda på riktigt och kommer patienten till nytta. Det har varit vår absoluta målsättning från dag ett, säger Max Gordon till Läkartidningen

Han är biträdande överläkare i ortopedi, forskar om artificiell intelligens vid Karolinska institutet och är den som leder Danderydsprojektet. Han berättar hur systemet genom åren har tränats att känna igen en lång rad olika frakturer genom att analysera hundratusentals röntgenbilder. 

Just omfattningen av frakturer tror Max Gordon gör AI:n världsunik.

– En sådan avancerad frakturtolkning är det ingen annan i världen som har. Vår AI har 70–80 kategorier av frakturer, säger han.

Förutom att systemet i framtiden ska kunna hjälpa läkarna att hitta svårupptäckta frakturer, kan det också hjälpa till att sortera i klassificeringssystemet. Det är så krångligt att många läkare i dag inte orkar använda det.

Den första patienten bedömdes med AI:n den 11 oktober. Patienten hade en ovanlig fotledsfraktur som systemet inte hade mycket erfarenhet av. Likväl ringade den in rätt typ, men föreslog för säkerhets skull också en annan typ av fraktur. Enligt Max Gordon fick datorn ett riktigt eldprov som första fall.

För tillfället är det just avancerade fotledsfrakturer som lagts till. Men handleder, höfter och knän är på väg att införas. 

Nu fortsätter projektet. Ett antal läkare har utbildats för att göra bedömningar tillsammans med AI:n. Max Gordon hoppas att det ska kunna övergå i ett mer utvidgat test som involverar fler läkare på Danderyds sjukhus, och i förlängningen testas på fler sjukhus.

Ett fokus kommer att vara systemets funktionalitet för att rekommendera vilken behandling som är bäst för patienten. En annan fråga är vilka funktioner som läkare efterfrågar.

– Det är en sak vad man KAN göra och en annan vad man SKA göra. Vad behöver läkare i sin kliniska vardag, vad gör faktisk skillnad på golvet? säger Max Gordon.

 

Läs även:

AI hjälper läkare leta frakturer i ny pilotstudie