I oktober 2017 beslutade åklagare i Stockholm att lägga ner förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini. Han var bland annat misstänkt för grovt vållande till annans död i tre fall gällande de mycket uppmärksammade operationerna med syntetisk luftstrupe som genomfördes vid Karolinska universitetssjukhuset.

Men i december förra året beslutade överåklagare Mikael Björk att återuppta den nedlagda förundersökningen gällande två av de nu avlidna patienterna. Paolo Macchiarini blev då skäligen misstänkt för två fall av grovt vållande till kroppsskada.

Den återupptagna förundersökningen pågår fortfarande, men nu meddelar Åklagarmyndigheten att ärendet tagit längre tid än man trott.

– Förundersökningsmaterialet är mycket omfattande. Den så kallade slutdelgivningen av kirurgen och hans offentliga försvarare kommer att ta lång tid i anspråk. Slutdelgivningen har därför redan påbörjats trots att samtliga utredningsåtgärder ännu inte har vidtagits. Det är i nuläget för tidigt att ta ställning till när ett eventuellt beslut i åtalsfrågan kan komma att fattas, eftersom det är beroende av resultatet av de återstående utredningsåtgärderna. Målet är att ett beslut ska kunna fattas under första kvartalet nästa år, säger överåklagare Mikael Björk, i ett pressmeddelande.

Enligt Åklagarmyndigheten har utredningsåtgärder i den återupptagna förundersökningen vidtagits i både Sverige och utomlands. Ett tjugotal förhör har genomförts och ytterligare förhör med bland andra Paolo Macchiarini ska genomföras.

Läs tidigare artiklar:

Delar av förundersökning i Macchiarini-ärendet återupptas

Beslutet att lägga ner Macchiarini-utredningen granskas

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott

Smer efterlyser överprövning av åklagarens Macchiarini-beslut

Överprövning begärd gällande åklagarbeslutet i Macchiarini-fallet

Macchiarini-patient träder fram – kritisk till åklagarens beslut

Experter i Macchiarini-målet anklagas för jäv

Jävsanklagad expert i Macchiarini-utredning slår tillbaka