I slutet på förra året tog regionstyrelsen beslut om besparingsåtgärder. En av dessa var att säga upp det lokala kollektivavtalet med Hallands läkarförening som innebar tre gånger timlönen under storhelger som påsk och jul. Nu är det samma ersättning på nyår som det är en vanlig söndag, det vill säga dubbel timlön.

– Det har förorsakat en hel del missnöje bland medlemmarna, vilket är förståeligt. Det är ingen som tycker att det är roligt med sänkt lön, säger Anders Jönsson, ordförande i Hallands läkarförening, till Läkartidningen.

Han påpekar att det gamla avtalet, som varade i nästan tio år, var bra eftersom det omfattade ganska många dagar. Förutom det allra största helgerna inkluderade det bland annat trettonhelgen, första maj och nationaldagen. 

Sedan dess har läkarföreningen försökt förhandla fram ett nytt avtal med regionen. Där var kravet samma ersättning, men bara på jul, nyår, påsk och midsommar. Föreningen har dock fått nej från regionen.

– Vi tycker att det är rimligt att läkare i likhet med andra anställda i vården får lite extra under storhelgerna. Exempelvis sjuksköterskor och undersköterskor har ett extra högt ob-tillägg, säger Anders Jönsson.

Det gamla avtalet slutade att gälla vid påsk i år. Men enligt Christian Kamis, kirurg vid Hallands sjukhus i Halmstad, har regionen har varit dålig på att kommunicera det.

– Många av kollegorna som jobbar inom allmänmedicin hade ingen aning om att avtalet var uppsagt. På sjukhusnivå har det nog diskuterats mer. I och med att det har varit så dåligt kommunicerat har det inte blivit så stort rabalder förrän nu.

Den sänkta ersättningen har väckt ilska. Enligt Hallands-Posten har regionens ledande politiker och tjänstemän de senaste dagarna fått ta emot 145 mejl från läkare i hela Halland. De varnar för att förändringen kan leda till stora svårigheter att bemanna, konflikter kollegor emellan och ökad belastning för schemaläggare och chefer. 

Christian Kamis påpekar att grannregionerna nu har bättre avtal än Halland. I Skåne får läkarna fyra gånger ersättningen under jul, nyår och midsommar. I Västra Götaland ligger det på 2,7 gånger ersättningen.

– Region Halland ligger ju mellan två stora regioner, Skåne och Västra Götaland. Vi konkurrerar direkt om arbetskraft och det här ger ju inte Region Halland någon fördel.

Han befarar att det kan bli svårare att bemanna under storhelgerna. Och det kan leda till att regionen behöver fler hyrläkare.

Men det finns två saker som de halländska läkarna kan hoppas på. Dels det nya centrala avtalet som kommer nästa år, dels att regionens tjänstemän har gått med på att utvärdera de slopade ersättningarna nästa vår.

– Det är rimligt att belöna de som ställer upp och jobbar de här dagarna lite extra jämfört med en vanlig helg. Det minskar också risken för kompetensflykt, säger Anders Jönsson.

Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) säger till Hallands-Posten att regionen måste se över sina resurser. 

– Läkarna var tidigare den enda yrkeskategori som fick tre gånger ersättningen under storhelger och även dubbel ersättning ger en ansenlig summa.