Socialminister Lena Hallengren (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I våras föreslog Statens medicinsk-etiska råd (Smer) att regeringen skulle utreda om livsduglighetsgränsen vid sena aborter skulle ersättas med en fast veckogräns. Man ville också utreda om feticid kan ebjudas i samband med sena aborter. Läkemedlet, som får hjärtverksamheten att avstanna, injiceras till fostret innan aborten inleds.

För ett par veckor sedan begärde också Justitieombudsmannen (JO) att lagen ses över. Enligt JO finns oklarheter kring sena aborter som riskerar att leda till rättsosäkerhet och skillnader i tillämpning över landet. 

Skrivelsen från JO har ännu inte behandlats av regeringen. Men i en intervju i Sveriges Radio Ekot säger Lena Hallengren att det inte är aktuellt med någon översyn av abortlagen.

– Vi tycker att vi har en abortlagstiftning som är väl fungerande, och vid den tidpunkten när Smer kom med sin rapport, fanns det inga som helst önskemål, vare sig från myndigheter, från professionen eller Inspektionen för vård och omsorg att vidta några förändringar, säger hon till radion.

Läs mer:

JO vill ha en översyn av abortlagen

Smer: Ersätt livsduglighetsgränsen för abort med fast veckogräns

Gemensamt förslag till riktlinjer vid sen abort klart

Läkare ska diskutera tolkning av abortlagen med Socialstyrelsen

»Inte Rättsliga rådets sak att tolka abortlagen«

Läkares livräddande insatser för aborterade foster väcker debatt