CAR–T-cellsterapi är en helt ny behandlingsprincip vid cancer som innebär att immunceller tas ut och modifieras genetiskt för att bli bättre på att hitta och döda tumörceller, innan de återförs till patienten.

I maj i år rekommenderade NT-rådet vid Sveriges Kommuner och landsting användning av CAR-T-cellsterapin Kymriah (tisagenlekleucel) hos barn och unga med akut lymfatisk B-cellsleukemi, som inte svarar på annan behandling eller drabbas av svåra återfall.

För att en klinik ska få ge behandlingen krävs dock omfattande certifiering från företaget som marknadsför läkemedlet. 

Nu går Karolinska universitetssjukhuset ut med att de som första sjukhus i Sverige har fått certifiering och skrivit ett avtal med företaget Novartis om att ge behandlingen – och att en första patient nu har påbörjat behandlingsprocessen.

Behandling har rekommenderats efter att fallet diskuterats nationellt, enligt Stephan Mielke, professor och verksamhetschef för cellterapi och allogen stamcellstransplantation samt huvudansvarig för behandlingen på sjukhuset.

Om ungefär en månad beräknas tillverkningen av CAR-T-celler vara klar. Därefter kan patienten få behandling.

Framöver kommer uppskattningsvis 5 till 10 patienter per år ges möjlighet till behandling på Karolinska universitetssjukhuset inom ramarna för studier och standardbehandling, enligt Stephan Mielke.