Riksdagens ombudsmän, JO, fick under 2018 in flera anmälningar från patienter som uppger att de rutinmässigt tvingats till drogtest i form av övervakade urinprovskontroller för att få läkemedelbehandling av adhd, ett krav som upplevs som kränkande. Anmälningarna rör psykiatrimottagningar i olika delar av landet. 

Nu har Läkemedelsverket och Socialstyrelsen svarat på frågor från JO i ämnet.

Läkemedelsverket skriver i sitt svar att »provtagning för att styrka drogfrihet inte är nödvändigt i varje enskilt fall hos personer med adhd«. Krav på drogfrihet bör styras av säkerhetsaspekter och vara en del av den enskilde patientens behandlingsplan, enligt Läkemedelsverket som dock påpekar att riskerna vid förskrivning måste beaktas särskilt för patienter med adhd och samsjuklighet i form av skadligt bruk eller beroende.

Läkemedelsverket påminner också om att Inspektionen för vård och omsorg i ett ärende tidigare har kritiserat en region för information om drogtest som villkor för behandling av adhd.

Socialstyrelsen skriver bland annat att läkaren – för det fall att patienten inte samtycker till drogtest – måste göra ett »individuellt ställningstagande till om diagnostisering och eventuell läkemedelsbehandling kan genomföras på ett patientsäkert sätt utan att drogfrihet har säkerställts genom urinprov«. 

Både Läkemedelsverket och Socialstyrelsen skriver i sina svar till JO att de inte vet i vilken mån mottagningar runt om i landet ställer rutinmässiga krav på drogtest. 

JO har ännu inte tagit beslut i ärendena.

Läs även:

Ivo kritiserar region för felaktig information om drogtest

Kunskapsstöd, beslutsstöd och behandlingsrekommendation

Socialstyrelsens kunskapsstöd: Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd 

Socialstyrelsens beslutsstöd: Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna, Stöd för beslut om behandling

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation: Läkemedelsbehandling av ADHD.