Det är efter ett reportage i tidningen Filter som debatten om apatiska barn har tagit fart igen. I reportaget berättar två tidigare flyktingbarn hur föräldrarna tvingat dem att spela apatiska för att öka chanserna till svenskt uppehållstillstånd.

Flera läkare som nyhetsbyrån TT har pratat med är kritiska till hur vården hanterar apatiska barn och vill att Socialstyrelsens vägledning skrotas eller göras om.  

– Det som de här två barnen har varit med om är grav barnmisshandel. Och vi inom professionen har bidragit till det. Det är fruktansvärt. Och det pågår än i dag, säger Sven Román, barn- och ungdomspsykiater i Stockholm till TT. 

I vägledningen om apatiska barn står det att simulering och manipulation inte har kunnat beläggas.

– Man bestämde sig för att manipulation inte förekom och att uppehållstillstånd var boten för det här. Men det verkar ju som att det finns andra behandlingsmetoder som är mycket mer effektiva, säger Karl Sallin, barnläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet, till TT.

Socialstyrelsen utesluter inte att man kommer agera i frågan. Enligt enhetschef Anders Fejer kommer myndigheten sannolikt med ett ställningstagande under hösten.

– Vi har inte tagit ställning än om vi ska göra något, men vi för diskussioner om nästa steg, säger han till TT.

Lär mer:

Ny statistik: 58 barn vårdas för uppgivenhetssyndrom

Barn med uppgivenhetssyndrom behöver läkarintyg omgående

Apatiska barn finns och de har rätt till vård

Klargörande konferens om barn med uppgivenhetssymtom

Apatiska barn – var står vetenskapen i dag?