Sofia Rydgren Stale

Foto: Rickard L Eriksson

För tio år sedan var 19 procent av läkarna dubbelspecialister. I dag har andelen ökat till 23 procent.  

Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande i förbundet och ansvarig för utbildningsfrågorna, ser en mängd naturliga skäl till att läkare kompletterar med en andra eller tredje specialitet.

– Det kan ju vara så att den specialitet man valt inte utvecklades på ett sätt som man önskade. Då är det ju positivt att man byter till en annan specialitet i stället för att lämna yrket helt och hållet!

– Att kombinera specialiteter kan också vara ett sätt att utvecklas i yrket. Jag är själv psykiatrer. Hade jag inte jobbat så mycket fackligt hade jag säkert byggt på med specialiteten beroendemedicin, som kom 2015. 

Att dubbleringarna blivit fler kan även handla om hur specialitetsindelningen förändras, menar hon. Under en period fanns till exempel inte urologi som egen basspecialitet utan var en grenspecialitet till allmänkirurgi, men det har ändrats. 2015 infördes också en rad nya specialiteter, vilket påverkar statistiken.

– Men tyvärr har ökningen troligen också med arbetsmiljön att göra. Vi har tydliga indikationer på att arbetsbördan är särskilt stor för exempelvis allmänläkare, där studier har visat att ett ovanligt högt antal drabbas av utmattning.

Överläkaren och stressforskaren Kristina Glise menar att ni på förbundet måste göra mer för att lyfta den här frågan.

– Vi kan alltid göra mer, absolut. Men arbetsmiljön finns ju med i många av de frågor som vi driver, som fler fasta läkare, mer fortbildning, en primärvårdsreform och fler specialister i allmänmedicin. Vi driver även webbplatsen Trygg vård, där vi synliggör och lyfter läkares vardag.

Sofia Rydgren Stale efterlyser fler modeller för fortbildning i gränslandet mellan att randa på en klinik och att skaffa sig en helt ny specialitet.

– Man kan lägga upp en plan med sin chef, att man går vissa kurser, vistas en tid på ett annat sjukhus, helt enkelt skapar en strukturerad fortbildningsplan. Men det finns alldeles för få exempel på det.

Vissa ser det som slöseri med samhällets resurser när läkare staplar specialiteter på varandra? 

– Visst, det kan man tycka om läkare specialiserar sig inom flera områden som ligger långt ifrån varandra. Men jag vill bestämt hävda att inga erfarenheter bör ses som bortkastade eller som slöseri, det finns alltid värdefulla erfarenheter som man tar med sig.

Läs också:
Läkaren med flest specialiteter: »Jag har jättestor nytta av alla mina specialiteter«