Enligt Aftonbladet inkom patienten med feber i går till infektionskliniken i Malmö. Direkt fattades misstankar om ebola.

–  Det finns bekräftade fall av ebola i området där personen har vistats, säger verksamhetschefen Maria Josephson, som dock inte vill gå närmare in på patientens symtom.

Provsvar väntas under dagen.

– Ebola är osannolikt men det kan inte uteslutas förrän vi har fått provsvar, säger Maria Josephson.

Enligt Aftonbladet är det oklart var personen har vistats. Just nu pågår ett utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa.

– Vi följer våra vanliga rutiner när man har misstankar om denna typ av smitta, använder den typ av skydd som man ska ha när man ska vårda den typen av patienter. Och så har vi intagningsstopp på avdelningen, säger Maria Josephson.

Inga fall av ebola har tidigare konstaterats i Sverige, även om det funnits misstänkta fall.

I januari i år utreddes till exempel ett misstänkt fall på lasarettet i Enköping, vilket Läkartidningen berättat om. Efter provtagning visade det sig dock att det inte var frågan om ebola.