I går kom rapporter om att Skånes universitetssjukhus utredde ett misstänkt fall av ebola, efter att en patient under måndagen kommit in till infektionskliniken i Malmö med feber, vilket Läkartidningen berättat. 

Det var patientens symtom i kombination med att hen befunnit sig i ett område där det förekommer ebola som väckte misstankar. Misstankar som nu alltså har avskrivits.

– Vi följde de väl inarbetade rutiner vi har vid fall av det här slaget. Patienten var isolerad och prover skickades för analys. Resultaten visade alltså att det inte rörde sig om ebola, säger Maria Josephson, verksamhetschef för verksamhetsområde infektionssjukdomar på Skånes universitetssjukhus i ett pressmeddelande.

Inga fall av ebola har tidigare konstaterats i Sverige, även om det funnits fler misstänkta fall.

Som Läkartidningen berättat utreddes i januari i år ett misstänkt fall på lasarettet i Enköping. Efter provtagning visade det sig dock att det inte heller i detta fall var frågan om ebola.