Som Läkartidningen tidigare har berättat har Region Västernorrland utrett om det är möjligt att återinföra viss akut kirurgi dagtid på Sollefteå sjukhus. Rekommendationen från verksamheten var att inte starta upp någon akut kirurgi igen. Detta eftersom för få patienter skulle bli aktuella för operation samtidigt som det skulle kosta 11 miljoner kronor.

– Man har gjort en gedigen utredning och kommit fram till att det är alldeles för få patienter. Man säger 0,2 patienter per dag. Det är inte patientsäkert när man hamnar i den låga nivån, sa Lena Asplund (M), som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i en intervju med Sveriges Radio Västernorrland.

I veckan beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden därför att inte starta upp akut kirurgi på sjukhuset igen. Sjukvårdspartiet Västernorrland är dock kritiska till utredningen. Partiet anser bland annat att utredningen bortser från besparingar som ett återinförande av akut kirurgi i Sollefteå skulle innebära för sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall.

Frågan om akut kirurgi ska finnas eller inte vid Sollefteå sjukhus är känslig och omdebatterad i Region Västernorrland.  

För två år sedan togs BB och kvinnosjukvård, akut ortopedi och kirurgi bort från Sollefteå sjukhus. I dag bedrivs bara kirurgisk öppenvårdsverksamhet på sjukhuset. Det har, som Läkartidningen skrivit om tidigare, orsakat massiva och ihållande protester. 

Utredningen av återinförande av akut kirurgi föreslår däremot att man bör överväga att vårda kroniskt sjuka, äldre och patienter i palliativt skede i Sollefteå. Förslaget ska utredas ytterligare av sjukhusdirektör Lena Carlsson och vara klart till nämndens möte i januari.

Hälso- och sjukvården i Region Västernorrland måste spara 600 miljoner kronor de kommande tre åren. Det är främst specialistsjukvården som inte klarar budget.

Alla verksamheter uppmanas att vara sparsamma. Inga ökade medel kommer att betalas ut för att lösa nya behov – i stället gäller det att effektivisera och omdisponera resurser.

Men några konkreta sparförslag utöver det har ännu inte lagts fram. Budgeten ska antas av regionfullmäktige i november och regiondirektören har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att reducera specialistvårdens kostnader i syfte att få ordning på ekonomin.

Läs mer: 

Utredning avråder från att öppna akutkirurgin igen

Ett steg närmare akutkirurgi på Sollefteå sjukhus

Nu utreds om akutkirurgi kan utföras i Sollefteå igen

Klart: BB i Sollefteå läggs ner

Efter decenniers kamp i Sollefteå: Hoppet ute för att få ha kvar hela sjukhuset