Interiör från Nya Karolinska Solna. Foto: Fredrik Sweger

Vårdbyggnadspriset delas ut av föreningen Forum Vårdbyggnad och syftar till att lyfta fram goda exempel på byggprojekt inom vård och omsorg och som avslutats de senaste fem åren. En jury har valt ut sex projekt för ny-, till- eller ombyggnad bland totalt ett 30-tal inlämnade förslag.

Det omdiskuterade Nya Karolinska är ett av tre nominerade som juryn valt ut i kategorin för större projekt. Ur motiveringen:

»Här har en modern tolkning av ett strukturalistiskt sjukhuskoncept anpassats för 2000-talet och på så sätt blivit en modell för hur ett sjukhus kan organiseras. NKS visar hur goda flöden och samband kan skapas i en väl genomarbetad struktur som ger lång hållbarhet åt byggnaden.«

De andra två i den större kategorin är Hälsostaden Byggnad 71 i Ängelholm och Skandionkliniken i Uppsala.

I kategorin för mindre projekt är följande tre nominerade: Carlanderska sjukhuset i Göteborg, Eastmaninstitutet i Stockholm och vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro.

Priset har delats ut tre gånger sedan 2013. Den 20 november i år delas priset ut för fjärde gången vid föreningens höstkonferens i Södertälje.

Läs mer om priset och alla motiveringar på föreningens webbplats.