Tanken på ett nytt donationsregister som bygger på ett presumerat samtycke till donation, i stället för ett aktivt ställningstagande, tilltalar allt fler partier. Nu senast är det Kristdemokraternas partiledning som vill att partiet samlas kring idén. 

– I korthet handlar det om att upprätta ett organdonationsregister, där alla medborgare över 18 år är inskrivna, och där man förväntas att man är organdonator. Om man inte vill vara det, då måste man aktivt göra ett val och säga nej, säger Ella Bohlin, Kristdemokraternas partistyrelse, till Ekot.

Frågan diskuteras även inom Centerpartiet, Liberalerna och Västerpartiet.

Tidigare i år överlämnade regeringens utredare Sten Heckscher sitt betänkande »Organbevarande behandling för donation« till socialminister Lena Hallengren (S). Det handlade om vilka medicinska insatser som ska kunna sättas in på en levande människa för att det ska bli möjligt för den att donera organ efter döden. Ett förslag i utredningen var också att anhörigas vetorätt mot organdonation ska tas bort.

Läs tidigare artiklar:

Anhörigveto vid donation föreslås försvinna

Utredare vill se tuffare lag mot handel med mänskliga organ

Ny donationsutredning ska lösa juridiska knutar

Lagförslag om organdonation väntas i vår

Utredningsförslag ska ge fler organdonationer

Sten Heckscher leder ny donationsutredning