Sven Påhlman, professor vid Lunds universitet. Foto: Mikael Risedal

– Jag tycker att det är alldeles fantastiskt bra. Det är väldigt värdiga prismottagare, säger Sven Påhlman, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet, när Läkartidningen når honom i lunchpausen under ett prioriteringsmöte på Cancerfonden.

Han konstaterar att pristagarna har beskrivit de basala mekanismerna för hur en cell reagerar på lågt syretryck. I första hand för att cellen ska överleva själv och i andra hand för att försöka kompensera i organet för de låga syrenivåerna.

– Det har haft enorm betydelse för förståelsen av en massa fysiologiska processer, en massa sjukdomsprocesser och startat upp ett gigantiskt forskningsfält. 

Enligt Sven Påhlman har årets pristagare bland annat bidragit mycket till förståelsen för hur tumörceller känner av och anpassar sig efter syretillgång. Tumörer måste ha syre för att växa och mycket forskning pågår nu om hur man kan påverka och använda sig av det syrereglerande maskineriet för att bekämpa cancer – något som på sikt kan leda till nya behandlingar.

– Det här fältet har fullkomligt exploderat de senaste tio åren, säger Sven Påhlman som själv bedriver forskning om syrebrist i tumörceller, och särskilt vid cancerformen neuroblastom.

Blev du överraskad när du fick höra vad årets Nobelpris går till?

– Nej, faktiskt inte. Jag har mer eller mindre väntat på det. Kanske inte i år – men någon gång.