Sedan den 1 januari 2017 har Sörmland haft avgiftsfria besök i primärvården. Men till årsskiftet, precis tre år senare, lär patientavgifterna komma tillbaka, rapporterar lokala medier.

Den styrande majoriteten (Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vård för pengarna) föreslår i sin budget för 2020 att varje besök ska kosta 200 kronor. Undantagen är barn och personer fyllda 85 år.

En tanke med de avgiftsfria besöken var att avlasta akutmottagningarna på sjukhusen. Men som Läkartidningen kunde berätta i början av året minskade inte trycket på akutmottagningarna

Reformen blev samtidigt kostsam, och sjukvården befinner sig nu i ett läge där primärvården behöver ytterligare 100 miljoner kronor för att klara sina åtaganden.

– Hade det varit ett annat ekonomiskt läge hade vi kanske inte återinfört avgifterna, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, till SVT Nyheter Sörmland

Enligt Södermanlands Nyheter ska patientavgifterna täcka 75 miljoner kronor av det tillskott som primärvården behöver.

Den avgiftsfria primärvården var en orsak till att flera digitala vårdgivare slog sig ned i länet. Genom Sörmlands regler kunde de erbjuda vård till hela landet utan patientavgift. Men som Läkartidningen rapporterat tidigare i år, införde regionen en särskild avgift för digital vård, vilken innebär att patienter betalar 100 kronor för vårdkontakter på läkarnivå.

Alla partier utom Vänsterpartiet har signalerat att de stödjer förslaget.

 

Läs även:

Ny avgift för digital vård i Sörmland

Gratis primärvård minskade inte trycket på akuterna i Sörmland

Läkarföreningen kritisk till gratis primärvård: Löser ej problemen på akuten