Socialminister Lena Hallengren (S) och Marie Morell (M), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, presenterar satsningen på 1177 Vårdguiden. Foto: Jesper Cederberg

– Pengarna spelar jättestor roll. Vi har inte finansiering annars; regionerna är inte beredda att gå in med mer pengar än vad de redan gör. Det här är avgörande för att sätta igång alla de utvecklingsprojekt som vi ser framför oss, säger Eva Fernvall, ordförande i Inera.

Det är Inera, ett bolag som ägs av Sveriges Kommuner och landsting (SKL), regioner och kommuner, som förvaltar och utvecklar 1177 Vårdguiden. När regeringen nu ger SKL 33 miljoner kronor kan Inera påskynda utvecklingen, menar Eva Fernvall.

1177 Vårdguiden ska bli en tydligare portal till annan hälso- och sjukvård. Oavsett vilken typ av hjälp patienten behöver, ska de bara behöva vända sig till 1177.

– Det handlar om att koppla ihop det som i dag kanske upplevs som en fragmenterad vård, säger Marie Morell (M), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

Satsningen kan också ses i ljuset av omställningen i svensk sjukvård med större tonvikt på första linjens vård.

– Egentligen är det fråga om triagering på en tidig nivå för att se till att vi nyttjar vårdens resurser på bästa sätt, säger socialminister Lena Hallengren (S).

SKL och Inera vill till exempel förbättra symtomguiden. Patienter ska framöver kunna beskriva sina symtom digitalt och guidas till egenvård, digitala besök eller fysiska diton.

– Jag tror att många läkare, inte minst ute i primärvården, ofta får ägna sig åt symtom som patienterna hade kunnat klara själva. Det innebär ju att läkartiden går åt till fel saker, om man uttrycker sig lite krasst, säger Eva Fernvall.

När det gäller symtomguiden tittar Inera också på artificiell intelligens. Man sneglar på utlandet, till exempel på Danmark som utvecklat en AI-funktion till sin telefonrådgivning. Det är dock något som i nuläget ligger i sin linda.

Inera ska också arbeta med standarder för information. Det finns flera olika vårdgivare och journalsystem i landet, och den digitala kommunikationen mellan dessa är inte alltid smidig. Det är därför viktigt att hitta lösningar som gör att exempelvis information från patientjournaler kan röra sig mellan regioner och olika vårdgivare, inklusive de privata nätläkarna.

Andra saker som pengarna kommer att användas till är nya koncept för webbtidsbokning, provtagning i hemmet och möjlighet för patienterna att kontakta sjukvårdsrådgivningen med bild och video. 

De här funktionerna ska finnas tillgängliga för patienterna oavsett var i landet de bor. Och där ligger också en del av 1177:s utmaning – i dag kan utbudet av tjänster skilja ganska mycket mellan olika regioner. 

– Därför måste vi likrikta funktioner så att det blir jämlikt över Sverige. Sedan kommer det att finnas lokala funktioner också, säger Eva Fernvall.

Förutom de 33 miljoner kronor som regeringen nu ger SKL, väntas ytterligare medel avsättas 2020 och 2021. Totalt beräknar regeringen satsa 263 miljoner kronor.