– Kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar kan innebära betydande hälsorisker och kräver därför medicinsk kompetens. Jag är glad att vi nu kan presentera ett lagförslag som skärper kraven i skönhetsbranschen och stärker skyddet för personer som genomgår dessa behandlingar, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Det har saknats ett klart regelverk för kirurgiska ingrepp och injektioner som görs i estetiskt syfte. Men efter att Socialstyrelsen utrett saken vill alltså regeringen nu skärpa kraven.

Lagförslaget innebär att bara specialistläkare ska få utföra kirurgiska ingrepp. Estetiska injektionsbehandlingar, som läppförstoringar, ska bara få ges av läkare, tandläkare och sjuksköterskor.

Utförarna ska också tvingas teckna en försäkring för att patienterna ska ha större chans att få ersättning om något går fel i samband med behandlingen.

Lagförslaget innehåller även en åldersgräns på 18 år för att genomgå behandling och bestämmelser om information och samtycke.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.