Erik Weiman (M), regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala. Foto: Region Uppsala

Uteblivna leveranser av förbrukningsartiklar har ställt till problem för sjukvården i Region Uppsala. Bristen har bland annat lett till att Akademiska sjukhuset i över en vecka tvingats ställa in planerade operationer och planerad slutenvård.

För att minska sårbarheten beslutade regionstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) under onsdagen att regionen ska införa ett beredskapslager. Uppdraget att bygga upp lagret går till regiondirektören. Det meddelar Region Uppsala i ett pressmeddelande.

Tanken är att beredskapslagren ska innehålla tillräcklig utrustning för att förhindra att en liknande situation uppstår i framtiden.

Akademiska sjukhuset ska samla in information från vårdförvaltningarna om behovet av sjukvårdsmaterial och därefter göra en bedömning.

– Medborgarna i Uppsala län förväntar sig bättre än inställda operationer. Det är de också värda. Detta är ett led i att skapa en mer robust hälso- sjukvård, säger Erik Weiman (M), regionstyrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

Regiondirektören får också i uppdrag att i dialog med regiondirektörerna i de fyra andra drabbade regionerna (Dalarna, Sörmland, Västmanland och Örebro) utreda och kartlägga orsakerna och konsekvenserna av bristsituationen som uppstått i samband med bytet av distributör.

Apotekstjänst, som tog över distributionen av förbrukningsartiklar den 1 oktober, har uppgett att en av orsakerna till leveransförseningarna är att det varit låga lagernivåer hos vissa regioner.

Enligt företaget ledde det till att beställningsvolymerna under de första dagarna var långt högre än den avtalade nivån.

Dessutom uppger Apotekstjänst att ett stort antal ordrar kommit in utanför den ordinarie beställningssystemet, exempelvis via telefon och mejl. Detta har gjort att orderhanteringen tagit extra lång tid.

Läs mer:

Västmanland ställer in operationer

Apotekstjänst: Inga ordinarie leveranser under onsdagen

Apotekstjänst riskerar vite

Förlängt stopp för planerade operationer vid Akademiska

Leveransproblemen fortsätter – Västmanland och Dalarna i stabsläge

Socialstyrelsen har gått upp i stabsläge

Akademiska ställer in alla planerade operationer