Antal patienter som vårdades på sjukhus för svampförgiftning 2009-2018 med diagnosen toxisk reaktion på förtärd svamp. 

Mellan fem och tio sjukhusinläggningar per år rör förgiftning av lömsk eller vit flugsvamp, något som kan vara dödligt. Och en eller två personer förgiftas av njurskadande svampar. Men de flesta av de 40 årliga fallen rör mindre allvarliga förgiftningar. Det säger Anna Myrnäs, läkare på Giftinformationscentralen, till Nyhetsbyrån Siren som har sammanställt de senaste tio årens statistik över sjukhusinläggningar på grund av svampförgiftning.

Vit flugsvamp och lömsk flugsvamp är potentiellt dödliga men kan smaka bra. Förgiftningen yttrar sig först som magsmärtor med kräkningar och svåra vattentunna diarréer. Men symtomen märks inte förrän efter omkring tolv timmar och då är det viktigt att komma till sjukhus. Efter tolv timmar är det dock för sent att magpumpa.

–  På sjukhus kommer man att få dricka kol flera gånger under de närmaste dygnen och man får två olika sorters motgifter för att skydda framför allt levern, säger Anna Myrnäs till Nyhetsbyrån Siren.

Giftinformationscentralen, på direktnummer eller via 112, ger vägledning vid misstanke om svampförgiftning. Hittills i år har Giftinformationscentralen rekommenderat sjukhusvård till 18 personer som misstänkts ha fått i sig någon av de giftigaste flugsvamparna. Det är ovanligt många, enligt Anna Myrnäs, som till Nyhetsbyrån Siren tipsar om myndighetens broschyr med de vanligaste giftsvamparna på 29 olika språk. Många av de som förgiftas har inte lärt sig svampplockning i Sverige.

Stockholm, Västra Götaland och Skåne står för en stor del av sjukhusinläggningarna, se grafik.