Artificiell intelligens (AI) används av regionerna i 59 fall runtom landet, visar enkät- och intervjuundersökningar som Socialstyrelsen har gjort. Men mer är på gång. De närmsta åren planeras ytterligare drygt 100 tillämpningar.

Ett område där AI används är bildanalys från exempelvis röntgen eller ultraljud. Ett annat är patientövervakning och stöd i hemmet.

– Det handlar till exempel om fjärrövervakning av patienter med hjärtsvikt och medicineringsboxar som påminner patienten om att det är dags att ta sin medicin, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Läkartidningen har tidigare skrivit om exempelvis ett projekt på Danderyds sjukhus där AI används för bedömning av frakturer. Och det är just inom bildanalys som flest forskningsprojekt pågår och där flera applikationer väntas komma inom en snar framtid, menar Dick Lindberg.

De regioner som har flest AI-stöd under den offentliga vårdens flagg är Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Därtill finns exempel bland privata vårdgivare som verkar över flera regioner eller hela Sverige, samt hälsoprodukter som vänder sig direkt till konsumenterna på den öppna marknaden.

Det finns ett antal olika definitioner av vad artificiell intelligens egentligen är. Socialstyrelsen har valt att definiera det som system vilka utför en uppgift »relativt autonomt« och/eller som lär sig med tiden och förbättrar sin förmåga att utföra uppgiften. 

Det innebär att även så kallade regelstyrda system, vilka drar slutsatser efter en samling regler och i förväg lagrade fakta men som saknar förmågan till självinlärning, räknas till system som har AI. 32 av de 59 tillämpningarna i landet är sådana regelstyrda system, men majoriteten av de system som är på väg att införas använder maskininlärning.

Hela rapporten finns på Socialstyrelsens webbplats.

 

Läs även:

Första patienterna på Danderyds sjukhus bedömda med AI

»Kunskap om AI en vit fläck inom läkarprofessionen«

Svenskar skeptiska till AI i vården

AI i sjukvården: »Viktigt att ta fram en etisk plattform«

Svenskar skeptiska till AI i vården