Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Marie Ullnert

Sahlgrenska universitetssjukhuset måste spara över en halv miljard kronor nästa år – ungefär tre procent av den totala budgeten. Nya sparåtgärder är att vänta, besked om vad det innebär mer exakt väntas komma i slutet av i november. 

En åtgärd som testas i höst och vinter är att införa tre extra »helgdagar« för personalen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sjukhuset drar ned på viss planerad verksamhet för att personal med innestående semester eller jourkomp ska kunna vara lediga.

Anders Goliger, kommunikationsdirektör på Sahlgrenska, säger till Göteborgs-Posten att huvudsyftet är att minska sjukhusets innestående jour- och semesterskuld. Det handlar både om behov av ledighet och om sjukhusets ekonomi. Det blir positivt för det ekonomiska resultatet om jourberget minskas.

– Tanken är inte att bygga jour- eller semesterberg. Medarbetare ska kunna få ut sin innestående ledighet för att man behöver återhämtning. Sen finns det också en ekonomisk aspekt i det, säger han.

Under de röda dagarna uppmanas annan personal med klinisk bakgrund, exempelvis chefer, att jobba kliniskt för att täcka upp.

Sjukhusledningen har också beslutat att införa två mötesfria veckor. De mötesfria veckorna och extra helgdagarna införs som ett test. Om det faller väl ut kan det bli en fortsättning nästa år.

I maj klubbades sjukhusstyrelsen igenom en sparplan som innebär att kostnaderna skulle minska med 187 miljoner kronor fram till årsskiftet. Men det kommer inte att lyckas, rapporterar Göteborgs-Posten.

Sahlgrenska sjukhusets styrelseordförande Henrik Ripa (M) menar att sjukhusvården står inför en nödvändig omställning.

– Det är tufft att behöva säga det här, men det kommer för all framtid vara så att man kommer att förändra arbetssätt för att producera mer till en lägre kostnad. Som någon uttryckte det: det kommer nog aldrig vara fler medarbetare i sjukvården än i dag, säger han till tidningen.

Oppositionen är dock kritisk till besparingarna och menar att sjukhuset är underfinansierat.

– Det här är inte nödvändigt. Från goda exempel vet vi att det som löser problemen är långsiktigt personalförankrade utvecklingsarbeten som höjer kvaliteten och effektiviserar vården, säger Cecilia Dalman Eek (S), förste vice ordförande i styrelsen till Göteborgs-Posten.