Nyligen ställde sig Liberalernas partistyrelse bakom Liberala ungdomsförbundets förslag om att inrätta särskilda injektionsrum i beroendevården för att minimera smittspridning och minska risken för död på grund av överdoser. Men också för att kunna nå fler med vårdens och socialtjänstens insatser.

Partistyrelsen ser gärna att någon region går före och provar att inrätta ett injektionsrum i anslutning till en sprututbytesverksamhet. Och att man därefter tar ställning till ett eventuellt breddinförande i landet. Förslaget kommer att tas upp på partiets landsmöte om en månad.

Även Miljöpartiet vill införa försök med injektionsrum.

Särskilda injektionsrum för personer som injicerar droger finns redan i till exempel Danmark, Norge, Spanien och Schweiz.

Men Torsten Mossberg, ordförande i Etik- och ansvarsrådet, är tveksam till att inrätta injektionsrum i beroendevården även i Sverige.

– Etik handlar om att göra gott och inte skada. Man kan fråga sig om det här är etiskt okej. Jag tycker också att man kan också fråga sig om det här är god vård. Jag ser det som en snabbfix av det stora missbruksproblem vi har i dag.

Torsten Mossberg tror bland annat att det skulle innebära ett svårt etiskt dilemma för sjukvårdspersonal att delta i verksamheten.

– Gränsdragningen blir väldigt svår. Hur ska vårdpersonalen kunna hindra att någon tar en större dos än han eller hon har tänkt sig?

Han ifrågasätter också vilket underlag som finns för att man på lång sikt skulle hjälpa personer som injicerar droger genom att införa injektionsrum i den svenska beroendevården.

– Man talar om att det finns erfarenhet från andra länder, men hur ser den ut egentligen? Och är den överhuvudtaget applicerbar på svensk vård? För att ta reda på det måste man i så fall göra en kontrollerad studie.