Sveriges läkarförbund student har låtit undersöka schemaläggningen på landets läkarutbildningar. Den visar att mer än 40 timmar per vecka förekommer vissa veckor vid fyra av landets sju läkarutbildningar. Det är också fyra lärosäten som inte ger tillräcklig dygnsvila i samband med natt- och helgjourer under kliniska moment.

– Det är klart att det bidrar till hur man mår psykiskt. Läkarutbildningen är också speciell i och med att man är på klinik och inte bara sitter i skolbänken. Att vara på klinik är ganska krävande, speciellt för studenter som inte är så vana vid det, säger Theodor Lav, ordförande för Sveriges läkarförbund student.

Han påminner om en rapport som SLF student släppte 2017. Enligt den mår läkarstudenter sämre än normalpopulationen och många har haft tankar på självmord.

I schemaläggningsrapporten har dessutom inte tid för självstudier tagits med. I exempelvis Uppsala är den genomsnittliga schemaläggningstiden 33 timmar under termin 6. Skulle man hålla sig till en 40-timmasvecka innebär det 7 timmar för självstudier.

– Frågan är om det räcker. Jag tror inte det. Det behövs tid för självstudier och att det tydliggörs i schemat, säger Theodor Lav.

Värst i klassen är Karolinska institutet i Stockholm. Under de två terminer som SLF student har tittat på (i KI:s fall termin 6 och 7) är genomsnittet 39 respektive 40 schemalagda timmar per vecka. Max är 40 respektive 45 timmar.

En sak som SLF student har tittat på men inte gått närmare inpå i rapporten, är att många universitet ibland delar ut scheman i princip samma dag som studenterna kommer till kliniken. Undantaget är Lund som delar ut det två veckor i förväg.

– Det sänder en signal till de andra universiteten, för det stämmer inte att det inte går att ha ett schema som man lämnar ut i tid. Det går, ett universitet gör redan det, säger Theodor Lav.

Hade arbetstidslagen även gällt studenter hade universiteten brutit mot den. Men även om den inte gäller studenter tycker SLF student att den ska vara vägledande. Föreningen vill nu att lärosätena inte överskrider 40-timmarsveckor och därtill tar höjd för att självstudier räknas in så att det inte behöver ske på fritiden. De vill också att dygnsvilan inte bryts av jourpassen.

– Det är inte så svårt egentligen, utan det handlar om att universiteten tar tag i frågan och ordnar upp det här, säger Theodor Lav.

Hela rapporten finns på SLF students webbplats.