Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. Foto: Johan Knobe

Slutbetänkandet i utredningen »Styrning för en mer jämlik vård« har nu lämnats över till socialminister Lena Hallengren (S).

I utredningen föreslås bland annat ett reformerat vårdvalssystem i primärvården där begreppet listning blir centralt. Utredningen förslår dock att listning fortsatt ska ske på vårdcentral.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren beklagar att utredningen inte »går hela vägen« och föreslår listning direkt på läkare, vilket förbundet starkt förordar.

– Ett sådant förslag skulle ge en substantiell förändring av primärvården, och det hade också hängt ihop med resonemangen i utredningen, för utredaren pekar på de hål som finns; tillgänglighet, kontinuitet och att man har någon som tar det övergripande ansvaret. Då borde utredningen också ha lagt det konkreta förslaget listning på fast namngiven läkare, säger hon till Läkartidningen.

Ett skäl till varför utredningen ändå landade i att det fortsatt ska vara listning på vårdcentral är att det är den som avtalspart – inte läkaren. Detta skiljer Sverige från flera andra länder.

– Det argumentet håller inte. Vi vet från andra länder att det fungerar alldeles utmärkt att lista på läkare. Det finns goda exempel från Skottland, Danmark, Estland, Nederländerna och Norge där man klarar det, säger Heidi Stensmyren.

Ett annat skäl är att utredningen anser att teamarbetet i primärvården bäst bevaras med listning på vårdcentral.

– För att vi ska ha ett välfungerande teamarbete, som vi har i Sverige, då är det också nödvändigt att alla i teamet vet vem som är den fasta läkaren. Det finns inget motsatsförhållande mellan dessa utan tvärt om. Det är en missuppfattning att ställa teamarbete mot fast läkare. Dessa hör ihop.

I utredningen föreslås dock att regionerna ska skärpa sina krav på vårdcentralerna vad gäller att tillhandahålla fast läkar- och teamkontakt och att erbjuda digital vård.

– Hårdare krav på en fast läkare är viktigt och bra. I dag lever många regioner inte upp till kraven, men det blir ju inga konsekvenser för dem. Det finns inga ekonomiska sanktioner mot regioner som inte säkerställer att patienten får en fast läkare. Däremot kan de åka på viten om de har för tajt mellan sängarna.

Heidi Stensmyren vill också framhålla att en förutsättning för goda digitala möten är en etablerad kontakt.

– Man behöver satsa mer på bra digitala verktyg i den befintliga hälso- och sjukvården så att patienten enkelt kan ha en snabb kontakt med sin läkare, men det bygger ju på att det finns en fast läkare att ha den kontakten med.

Utredningen innehåller också förslag som ska förbättra planeringsmöjligheterna för vårdcentralerna. Bland annat ska det bli möjligt att begränsa antalet listade patienter på en vårdcentral, vilket Heidi Stensmyren ställer sig positiv till.

– Det är rimligt att man börja jobba med tak. Många populära privata vårdcentraler har svårt att hantera sitt uppdrag för att de inte har möjlighet att sätta ett tak. Jag förutsätter att det då bygger på hur många läkare som finns tillgängliga. Det är ingen poäng att sätta ett tak på 9 000 invånare och så finns det två läkare. Då faller det.

I ett pressmeddelande beklagar också Distriktsläkarföreningen (DLF) att utredningen inte har med förslag om listning på läkare. En sådan genomgripande förändring behövs för en lyckad primärvårdsreform, anser DLF.

Föreningen instämmer dock i utredningens slutsatser om att primärvårdens organisering har stora brister och att primärvården är underfinansierad.

DLF är också positiv till några av utredningens förslag, bland annat att det ska bli en enhetlig nationell patientavgift och att ersättningarna blir mer enhetliga med tyngdpunkt på kapitering.

Föreningen välkomnar också att fristående digital vård föreslås försvinna i sin nuvarande form.

Läs mer:

Utredning: Reformerat vårdval och begränsning för nätläkare

Nätläkarbolag kritiska till Stiernstedts utredning