De tre sjukhusen, som har en gemensam styrelse, har en kärv situation. Danderyds sjukhus beräknas landa på 156 miljoner kronor i underskott 2019. För Södertälje sjukhus ser det nästan lika illa ut med ett underskott på 130 miljoner kronor, medan motsvarande siffra för Södertälje sjukhus är 5 miljoner kronor.

Om utvecklingen fortsätter kan underskotten bli avsevärt större nästa år: 300 miljoner kronor vardera för Danderyds sjukhus och Södersjukhuset, samt 50 miljoner kronor för Södertälje sjukhus.

– Kraftfulla åtgärder kommer att genomföras avseende personalkostnader samtidigt som vi effektiviserar administration, lokalanvändning och inköp, säger Danderyds sjukhus vd Yvonne Haglund Åkerlind i ett pressmeddelande.

Hon och vd:arna på de andra två sjukhusen har nu beslutat om tre gemensamma åtgärder:

  • Anställningsstopp för samtliga yrkeskategorier. Gäller även förlängning av tidsbegränsade anställningar. Vd kan dock bevilja dispens. Södertälje sjukhus har redan sedan tidigare anställningsstopp. 
  • Stopp för inhyrning av personal. Alla avtal och förlängningar av avtal med bemanningsbolag kräver dispens av vd, något Danderyds sjukhus redan har infört sedan tidigare. 
  • Inga ersättningar betalas ut utöver de i avtalet Allmänna bestämmelser (AB) och de som särskilt tecknats i kollektivavtalet.

Utöver dessa åtgärder arbetar alla tre sjukhus på ytterligare åtgärder. 

Ekonomin är tung för hela Region Stockholm med sparbeting på fler sjukhus. Det tyngsta ligger på Karolinska universitetssjukhuset som har ett underskott på ungefär 1,5 miljarder kronor och där man i våras införde ett anställningsstopp.

Åtgärderna vid de olika sjukhusen ska genomföras utan avkall på produktion och kvalitet i vården.

– Det är helt orimliga sparbeting. Den här ekvationen går inte ihop, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening och överläkare på Danderyds sjukhus, till Läkartidningen.

Men han ser heller inga andra alternativ än att dra ned på vårdpersonal om sjukhusen ska spara så här mycket pengar. 

– Att man sparar på centrala staber, hyrpersonal och konsulter är bra. Men det blir inte alls de här summorna, utan man måste spara på personal. Det kommer att påverka produktion och kvalitet.

 

Läs även:

Karolinska inför anställningsstopp

Tuffare tider väntar regionerna