EMA rekommenderar att nässprayen Spravato (esketamin) godkänns för behandling av vuxna med måttlig till svår depression som inte blivit hjälpta av behandling med minst två olika antidepressiva läkemedel. Nässprayen ska ges i kombination med behandling med SSRI eller SNRI.

Enligt EMA kan behandlingen minska depressiva symtom i den aktuella patientgruppen. Myndigheten konstaterar dock att den är förknippad med biverkningar som yrsel, illamående, huvudvärk, dåsighet och dissociation – ett slags känsla av att inte ha kontakt med sig själv eller sin kropp.

Till grund för rekommendationen ligger bland annat flera fas III-studier där patienter randomiserats till behandling med ett antidepressivt läkemedel plus antingen nässpray eller placebo.

Nässprayen, som redan godkänts för behandling i USA, har fått mycket uppmärksamhet eftersom det är första gången på många år som ett läkemedel med en helt ny verkningsmekanism än dagens antidepressiva läkemedel godkänns för behandling vid depression. 

Medan dagens antidepressiva läkemedel bygger på den så kallade monoaminhypotesen – där depression förklaras med en brist på signalsubstanser som serotonin och noradrenalin – verkar esketamin i stället på glutamatreceptorerna i hjärnan.

Nässprayen ska ge så gott som omedelbar effekt, till skillnad från dagens läkemedel där det tar veckor eller månader och där långt ifrån alla patienter har tillräcklig effekt av behandlingen.

Dessutom finns en förhoppning om att behandling med esketamin, som är en narkotikaklassad substans i Sverige, ska kunna minska risken för återfall i depression, eftersom studier pekat i den riktningen.

Fortfarande finns det dock frågetecken när det gäller effekterna av långtidsbehandling med esketamin.

Och även om vissa sätter stort hopp till den nya nässprayen tycks det finnas de som tycker att man inte ska dra allt för stora växlar på nyttan med den.

När den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände esketamin för behandling vid svår depression i USA i mars i år kommenterade till exempel Christian Rücklektor vid Karolinska insti­tutet och överläkare vid Psykiatri sydväst i Stockholm, det hela på twitter:

»Ett nässpray mot svår depression? Ja, esketamin har just blivit godkänt av FDA. Första nya antidepressivat på många år. Jag utfärdar mild-måttlig hypevarning på just denna drog. Men kul med nya alternativ«.

Innan den nya nässprayen kan börja säljas måste EU-kommissionen formellt godkänna det.