Det var i somras som Skånes universitetssjukhus upptäckte att samtliga läkemedelsloggböcker för åren 2013–2019 försvunnit från Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC). Enligt ett pressmeddelande misstänks en anställd för att ha tagit böckerna och kastat dem i papperskorgar runt om i Malmö för att dölja stöld av narkotikaklassade läkemedel.

Loggböckerna används för att administrera receptbelagda smärtstillande preparat. Förutom namn på läkemedel och mängd tabletter som delats ut innehåller böckerna även patienternas namn och personnummer. Sammanlagt berörs cirka 7 200 patienter.

En privatperson hittade några av loggböckerna och lämnade tillbaka dem till RMC. Men fortfarande saknas en majoritet av böckerna. 

– Vi har fått tillbaka cirka 10 procent av böckerna och 90 procent har med stor sannolikhet gått till förbränning. Vi tar den här händelsen på största allvar men bedömer att risken att enskilda patienter på något sätt ska drabbas är väldigt liten, säger Margareta Kitlinski, överläkare och sektionschef på RMC, i pressmeddelandet.

Medarbetaren stängdes av från sin tjänst när stölden upptäcktes och är inte längre anställd vid RMC. Ärendet är polisanmält och en anmälan har gjorts till Datainspektionen. 

Enligt Margareta Kitlinski förvaras loggböckerna i ett låst skåp eftersom de inte går att hantera i det digitala journalsystemet. Men när Region Skåne inför ett nytt digitalt vårdsystem 2021 ska uppgifterna kunna sparas där.