Sven Blomqvist, ordförande för Läkare för miljön. Foto: Joakim Andersson

I slutet av september genomfördes stora manifestationer för klimatet runt om i världen. I samband med det berättade Läkartidningen att svenska läkare planerade att genomföra en stödmanifestation för klimatet.

Intresset för klimatet har också märkts av hos föreningen Läkare för miljön, som är associerad till Svenska läkaresällskapet.

Sedan starten 1991 har föreningen engagerat sig i hälso- och miljöaspekter på klimatförändringar och frågor som rör livsstil, läkemedel och kemikalier.

Med åren blev föreningens medlemmar allt äldre, men nu kan det vara på väg att förändras.

– För några år sedan tyckte vi att vi tenderade att bli en pensionärsförening för det var mest äldre som var engagerade. Men nu sista halvåret så har det skett en dramatisk förändring. Sedan årsskiftet har vi fått ungefär 40 nya medlemmar. Många av dem är yngre och engagerade. Det är väl lite en »Greta-effekt« kanske, säger ordföranden Sven Blomqvist till Läkartidningen.

Nu har föreningen omkring 250 medlemmar, och för att ta hand om de nya medlemmarna och ta vara på all entusiasm arrangerade föreningen i helgen ett seminarium. 

– Vi kallade det ett idé- och planeringsseminarium. Meningen var att alla skulle få »brainstorma« och komma med sina idéer med vad och hur vi ska jobba i fortsättningen.

Sven Blomqvist avslöjar att en sak som kom ut från seminariet är att föreningen siktar på att arrangera en nationell konferens om hållbar sjukvård under våren 2020.

– Den ska rikta sig mer mot politiker, Sveriges Kommuner och landsting, sjukhusfolk och även vårdpersonal förstås. Men det är planeringsstadiet ännu.

En annan sak som hänt på senare tid är att föreningen bildat fem lokalavdelningar som finns i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Skåne och Jämtland. Enligt Sven Blomqvist jobbar lokalföreningarna ofta tillsammans med miljöavdelningarna hos respektive regioner med olika miljöfrågor.

– Många är upprörda över alla engångsmaterial som har ökat enormt, särskilt i de opererande specialiteterna där många textilier och instrument är engångsartiklar.

Lokalföreningarna arbetar också med frågor som rör resande, klimatanpassad mat och att minska utsläppen av lustgas.

Sven Blomqvist tror att det ökade intresset för föreningen har att göra med att klimatfrågan blivit mer aktuell nu.

– Det påstås att sjukvården står för 20 procent av det offentligas utsläpp i Sverige. Det är en ganska stor utsläppskälla, och det är ju trist när vi jobbar mycket med hälsoeffekter av klimatet.

Vilket är ditt bästa argument för att läkare ska gå med i er förening?

– Vi som läkare borde ju ha lätt för att ta till oss de naturvetenskapliga evidens som finns för klimatförändringen. Dessutom får det väldigt stora hälsoeffekter för våra patienter och för vårt arbete. Det är en del av vårt ansvar att försöka arbeta förebyggande och bidra till en så lite hälsoskadlig miljö som möjligt för våra patienter.

I februari i år hade Läkartidningen ett temanummer om hållbar sjukvård. Samtliga artiklar som ingår i temat finns att ta del av här. Läkartidningen har också en samlingssida för artiklar om klimatförändringar och hälsa.