Som Läkartidningen tidigare har berättat har 13 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen, enligt en oberoende granskning, medvetet registrerat irrelevanta diagnoser för att öka sin ACG-poäng i syfte att få mer ersättning. Ytterligare nio vårdcentraler misstänks ha gjort samma sak.

Det kan handla om en patient som ringer till sin vårdcentral för att få ett recept förnyat. Samtidigt som det förnyas registreras även äldre och redan välkända sjukdomstillstånd.

ACG är ett poängssystem som används ibland annat Västra Götalandsregionen för att räkna ut hur mycket ersättning en vårdcentral ska få för sitt arbete. Ersättningen beräknas bland annat efter diagnos, förväntad vårdinsats, läkemedel och besök. Fler och tyngre diagnoser ger mer pengar till vårdcentralen.

Nu straffas samtliga 22 vårdcentraler med ekonomiska sanktioner, enligt hälso- och sjukvårdsnämndens beslut. Sammanlagt handlar det om 100 miljoner konor under 20 månader. I praktiken kommer de att betala tillbaka genom att de får mindre ersättning.

– Vårdcentralerna kommer i genomsnitt att betala tillbaka 225 000 kronor i månaden i 20 månader. Pengarna kommer delas ut till de cirka 180 vårdcentralerna som inte har omfattats av granskningen, säger Jonas Andersson (L) ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen till SVT Nyheter.  

Han anser att det är rätt att alla vårdcentralerna tvingas betala tillbaka pengar, även de nio som endast »möjligen medvetet« bedöms ha försökt påverka ACG-poängen genom irrelevant diagnossättning.

– Det kändes rimligt att vi behandlar alla lika. Med efterklokhet skulle man inte delat upp de här grupperna från början för egentligen var det ingen skillnad, säger Jonas Andersson till SVT.

Enligt honom kommer regionen att göra fler uppföljningar för att se till att ersättningsystemet används rätt och vill införa ett larmsystem för att snabbt upptäcka om en vårdcentral plötsligt ökar sitt ACG. Regionen ska även erbjuda fler utbildningar om diagnossättning och diagnosregistrering.

Läs också:

Distriktsläkare kritisk till ACG-granskningen 

Sanktioner planeras mot vårdcentraler i Västra Götaland

SFAM-ordföranden vacklar om ACG

ACG-systemet tvingar fram onödiga diagnoser

»ACG är inte konstruerat för ekonomiska incitament« 

Tvärfacklig kamp mot ACG-systemet

GRANSKNINGEN I VGR

Granskningen, som har gjorts av oberoende konsulter, visar på allvarliga brister enligt hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 22 av de 29 granskade vårdcentralerna bedöms medvetet ha höjt enhetens ACG-poäng genom irrelevant diagnosregistrering. 

I regionen är en betydande del av ersättning till vårdcentralerna – drygt 40 procent – kopplat till patienternas diagnoser genom metoden adjusted clinical groups (ACG), där varje patient ges ett värde.

ACG-systemet visar ett sammanvägt mått av diagnoser, ålder och kön. Det är ett system för att mäta vårdtyngd utifrån diagnosgrupper. I flera regioner, bland annat Västra Götalandsregionen, används ACG för att fördela vårdpengen inom vårdvalet.