I dag, tisdag, höll varuförsörjningsnämnden ett sammanträde i Västerås. Vid sammanträdet beslutades att förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med en eller flera andra distributörer av sjukvårdsmateriel. Avtalet ska kunna nyttjas inom fyra veckor.

Tanken är att det inom fyra veckor ska finnas färdiga alternativa lösningar till dagens försörjning i de fem regioner som drabbats av omfattande materielbrister.

– Vi arbetar nu med två parallella spår. Det ena är att kunna fortsätta med den upphandlade distributören, förutsatt att de får ordning i sina leveranser. Det andra är att förbereda nya permanenta lösningar, som ska kunna tas i drift med kort startsträcka, säger Behcet Barsom (KD), ordförande för varuförsörjningsnämnden, i ett pressmeddelande.

Förvaltningen ska också ta fram beslutsunderlag för varuförsörjningsnämnden och för berörda regioner om hur avtalen ska nyttjas. Underlaget ska utgå från verksamhetsbehovet och innehålla både en juridisk och ekonomiska analys.

– Varuförsörjningen arbetar redan intensivt med att hitta alternativa lösningar, men nu går arbetet in i en ny fas. Vi vill ha en konkret backup-lösning för de fem regionerna tillsammans och vi har satt av medel för att möjliggöra detta, säger Behcet Barsom.

Sedan den 1 oktober är företaget Apotekstjänst distributör av sjukvårdsmateriel för de fem regioner som ingår i samarbetet Varuförsörjningen. Det handlar om Region Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro.

Apotekstjänst har dock haft stora svårigheter att få fram leveranser, vilket medfört stora problem för sjukvården. Bland annat har ett stort antal operationer ställts in.

Men i nuläget anser varuförsörjningsnämnden att det inte är aktuellt att säga upp avtalet med Apotekstjänst. 

– Det har framförts att vi borde säga upp det nuvarande avtalet omedelbart, men det är ingen framkomlig väg. Vi kan inte agera på impuls, eftersom det riskerar att förvärra situationen i de drabbade regionerna och även ge problem i andra delar av Sverige. Vi har ett stort samhällsansvar i denna fråga, säger Behcet Barsom.

Läs mer:

Efter leveranskaoset: regeringen breddar beredskapsutredning

Ivo utreder leveranskrisen

Apotekstjänst utreds efter att läkemedel försvunnit

Leveranskrisen: Läkarförening i Uppsala kräver skadestånd

Läkarförening hoppas att leveranskaoset blir ögonöppnare

Dalarna ställer in operationer

Region Uppsala ska bygga upp beredskapslager

Västmanland ställer in operationer

Apotekstjänst riskerar vite

Socialstyrelsen har gått upp i stabsläge