Det finns 27 offentligt finansierade vårdcentraler inom Region Västmanland. Av dessa drivs 15 i privat regi och övriga 12 drivs av regionen. Från årsskiftet ska dessa 12 drivas som intraprenader, efter beslut i regionstyrelsen den 29 oktober.

En intraprenad är en egen resultatenhet. Regionen skriver i ett pressmeddelande: »Intraprenad innebär att verksamheten drivs i företagsliknande former, med eget budgetansvar och stor frihet att påverka verksamheten, men att verksamheten fortfarande är en del av Region Västmanland.«

– Jag är övertygad om att det blir en bra lösning. När medarbetarna känner att de själva kan vara med och påverka verksamheten ger det en positiv effekt för kvaliteten och möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare. Samtidigt skapar intraprenaden i sin tur mer jämlika villkor att driva vårdcentral i Västmanland, säger förste vice ordförande Helena Hagberg (L) i pressmeddelandet.

En annan förändring är att en ny enhet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Nära vård, ska beställa primärvård från alla 27 vårdcentraler.

Sedan 2018 styrs Region Västmanland av en koalition mellan S, L och C.