WMA vill att läkare gör sin röst hörd för att arbetet med att sänka utsläppen ska gå fortare. Organisationen vill att inga länder står för något nettotillskott av koldioxid år 2030. Det är 20 år tidigare än den överenskommelse som 66 länder inom FN kom fram till under klimattoppmötet i september. WMA har därför antagit en »krisresolution« vid sitt årliga möte, som nyligen hölls i Georgien.

I denna uppmanar de läkare och andra inom hälso- och sjukvården att ansluta sig till WMA:s mobilisering och arbeta för att skydda människors hälsa från negativa effekter av klimatförändringarna. Organisationen vill också att läkare agerar för att minska avfall och utsläpp från vårdsektorn.

– Vi har som läkare en skyldighet att varna världen för att klimatförändringarna kommer att leda till tusentals dödsfall på grund av undernäring, malaria, diarréer och värmestress, säger WMA:s president Miguel Jorge i ett pressmeddelande.

WMA:s webbplats finns hela krisresolutionen.

 

Läs även:

Klimat och miljö viktigaste framtidsfrågan enligt akademiker

Läkare visar stöd för global klimatrörelse

WMA-president lyfter läkares roll i klimatfrågan

WMA-upprop för att bekämpa hälsorisker i klimatets spår

Se också Klimatförändring och hälsa – samlingssida