Tiohundra AB driver sjukvård och omsorg i Norrtälje. Förutom verksamheten vid sjukhuset ansvarar bolaget bland annat också för vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden och hemtjänst.

För att klara budgeten 2019 har samtliga verksamhetsområden arbetat för att minska kostnaderna och bromsa underskottet. Det har bland annat handlat om minskad inhyrning, indragna planeringsdagar, uppskjutna investeringar och att vakanser inte tillsätts.

Men trots sparåtgärderna räknar bolaget med ett underskott. Om inget görs räknar man med att underskottet kommer landa på 100 miljoner kronor nästa år. Därför har bolaget nu beslutat att sätta stopp för nya anställningar och hyrpersonal.

– Vi räknar med att kunna införa hyr- och anställningsstopp under november månad. Ärendet har behandlats i bolagsledningen och ska nu förankras hos de fackliga företrädarna. Det här är samma åtgärder som redan beslutats av flera av de andra sjukhusen i Region Stockholm, som liksom Tiohundra AB har ett tufft ekonomiskt läge, säger bolagets vd Peter Graf i ett pressmeddelande.

Stoppen gäller alla yrkeskategorier och för dispens krävs beslut av vice vd eller vd.

Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, vilket är ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Bolaget har cirka 2 300 fast anställda.

Läs mer:

Stort underskott – anställningsstopp på tre Stockholmssjukhus

Karolinska inför anställningsstopp