SLF student påpekade bland annat på att majoriteten av de sexåriga läkarutbildningarna i Europa har en nationell slutexamination, samt att det skulle bli lättare att jämföra lärosäten med varandra och att det skulle innebära en kvalitetsstämpel för läkarstudenterna.

– AT-tentan kommer försvinna så småningom. Att inte ersätta den känns märkligt. Det ser ut så i princip överallt i Europa där man har en sexårig utbildning, sa Gustaf Kallryd, SLF student utland, som själv läser i Riga där man har en nationell slutexamination.

Läkarförbundets styrelse ansåg att det är bättre med kontinuerliga bedömningar under utbildningen än en nationell slutexamination. En fördel med det är, enligt förbundsstyrelsen, att det är lättare att anpassa undervisningen efter studenternas behov.

– Vill man hitta dem som är olämpliga att verka som läkare framöver måste man hitta dem mycket tidigare under utbildningen. Vi tycker att man måste satsa resurserna på utbildningskvalitet och inte nationell slutexamination, sa Sofia Rydgren Stale, andra vice ordförande i Läkarförbundet.

Efter votering stod det klart att SLF student inte fick igenom sin motion om en nationell slutexamination.