Shokoufeh Manoucherpour och Maria Thorén Örnberg förtydligar att-satserna i Sjukhusläkarnas motion om chefläkarens oberoende ställning. Foto: Göran Segeholm

Sjukhusläkarna lyfte i en motion upp oro för chefläkarens ställning som oberoende aktör och värnare av sitt viktigaste uppdrag, patientsäkerheten. Föreningen har sett hur chefläkarens oberoende har ifrågasatts av huvudmannen, att chefläkare inte fått uttala sig och att chefläkare fått lämna sina uppdrag.

Motionens ursprungliga yrkanden – bland annat att förbundet skulle verka för att chefläkarens ställning blir oberoende från huvudmannen och att man skulle utreda var och hur chefläkaren bör vara anställd – besvarades av förbundsstyrelsen på ett sätt som skapade diskussion med motionären under fullmäktigemötets första dag.

– Vi tycker inte att förbundsstyrelsen svarat på frågan. De har blandat ihop chefläkarens uppdrag med chefsuppdraget. Nätverket Sveriges chefläkare har tagit fram en definition för grunduppdraget chefläkare – och det måste synliggöras! Och det viktigaste är att lyfta fram vikten av chefläkarens oberoende ställning, sa Maria Thorén Örnberg, Sjukhusläkarna, under beredningen på onsdagen.

Yrkandena formulerades sedan om av motionären så att förbundsstyrelsen kunde ställa sig bakom dem, och det blev även fullmäktiges beslut, nämligen att Läkarförbundet ska:

  • verka för att chefläkaruppdraget definieras i samverkan med Nätverket Sveriges Chefläkare  
  • verka för att chefläkaruppdraget synliggörs
  • tillsammans med Nätverket Sveriges Chefläkare bereda frågan om chefläkarens anställning och oberoende ställning till arbetsgivaren.

– Vem ska våga lyfta patientsäkerheten om chefläkarens ställning är hotad? Vi tackar förbundsstyrelsen för att ni jämkat er med vårt förslag, sa Maria Thorén Örnberg i plenum.