»Project Nightingale« heter samarbetet där den icke vinstdrivande vårdgivaren Ascension överför vårddata från 50 miljoner amerikaner till Google, något Wall Street Journal var först att rapportera. 

Det rör sig om namn, födelsedata, labbsvar, sjukhusinläggningar och diagnoser. Ascension menar att samarbetet ska gynna vården. Google ska hjälpa vårdgivaren att centralisera sin patentdatabas och designa mjukvara för att med artificiell intelligens förutsäga eller diagnostisera sjukdomar.

Ascension menar att lagar och regler om personlig data efterlevs. Patientinformationen ska enligt ett pressmeddelande ligga säkert på Googles servrar; teknikjätten ska inte få använda informationen för forskning eller marknadsföring.

Men trots att projektet inleddes 2018 är det först nu som patienter, läkare och allmänheten i stort får vetskap om innehållet i det, vilket orsakat oro för den personliga integriteten. Och det krävdes att en visselblåsare, en av cirka 300 som arbetat med Project Nightingale, gick ut med information på nätet och till medierna. 

I en video, som nu har tagits bort men som tidningen Guardian tagit del av, säger visselblåsaren »jag måste berätta om sakerna som pågår bakom kulisserna«. Sedan följer hemlig information om projektets innehåll. När dataöverföringen är klar i mars har information från 50 miljoner patienter i 21 delstater nått Google. Det ska vara den största överföringen av sitt slag, vilken innefattar 2 600 sjukhus, hälsocentraler och andra vårdenheter.

I dokument som visselblåsaren offentliggjort finns anteckningar från möten mellan Google och Ascension, där en representant för vårdgivaren uttryckt oro att information ska hamna i fel händer. I en intervju med Guardian säger visselblåsaren också att hen oroas över att så mycket känslig och potentiellt värdefull data samlas hos ett stort teknikbolag. 

Visselblåsaren håller inte med Ascensions ståndpunkt att datan är säker och att samarbetet med Google följer alla regler. De läckta dokumenten ska enligt Guardian antyda att Google i framtiden kan sälja eller dela information med tredje part. 

Google och dess ägarbolag Alphabet satsar på vård- och hälsoindustrin, bland annat för att utveckla artificiell intelligens som ska se mönster i patienters hälsa och förutsäga sjukdom. Nyligen stod det också klart att Google köper Fitbit, ett företag som är mest känt för sina smarta klockor och armband som bland annat mäter puls och rörelse, och på så sätt kan samla stora mängder hälsodata.  

 

Läs även:

Jätteläcka av patientdata – miljontals bilder på öppna servrar

Halland medger brister i datautlämning

Miljoner 1177-samtal låg oskyddade på internet