Tidigare har färdiga specialister per automatik flyttats från Sveriges yngre läkares förening (Sylf) till den mest passande yrkesföreningen. Men för några år sedan togs den funktionen bort och läkare har själva fått ansvaret att byta förening när de blivit färdiga specialister.

Men det har inte alltid fungerat.

– Man upptäckte i våras att det var många specialister kvar i Sylf. Tyvärr är det många som blir specialister som inte tänker på att man själv måste be om att flyttas till en yrkesförening, säger Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen (DLF) och ledamot i Läkarförbundet.

Det här kan påverka mandatfördelningen i Läkarförbundets fullmäktige, vilken bygger just på föreningarnas medlemsantal. Samtidigt som Sylf har ökat antalet mandat från 18 till 22, har till exempel Sjukhusläkarna gått ned från 28 till 24 sedan systemet gjordes om. Totalt har yrkesföreningarna 60 mandat av fullmäktiges 141. Övriga har lokalföreningarna och studentförbundet.

Det kan finnas flera anledningar till föreningarnas upp- och nedgång, till exempel en tillströmning av medlemmar till Sylf. Men inom Sjukhusläkarna och Distriktsläkarföreningen anar man att man har »tappat« medlemmar och mandat till Sylf. 

– Nu har vi till och med märkt en nedgång i antal medlemmar och då måste något vara fel när totalen för förbundet har ökat kraftigt, säger Bengt von Zur-Mühlen, ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse.

Det här kan påverka föreningarnas ekonomi också, eftersom den bygger på medlemsavgifter. Enligt Bengt von Zur-Mühlen kan det för Sjukhusläkarnas del röra sig om så mycket som en miljon kronor på ett år.

Sedan upptäckten i våras har ett brev gått ut till färdiga specialister som är kvar i Sylf. I det har förbundet meddelat att läkarna flyttas till respektive yrkesförening om de inte uppger att de vill vara kvar i Sylf. På så sätt har DLF och Sjukhusläkarna nu fått fler medlemmar.

Men problematiken kvarstår. Och till Läkarförbundets fullmäktigemöte i november har två motioner i ämnet inkommit; en från Sjukhusläkarna och DLF, samt en från Sjukhusläkarna Uppsala.

Motionärerna vill att specialister i fortsättningen flyttas till en yrkesförening automatiskt. Läkarförbundet svarar att medlemmar som har fått specialistbevis i fortsättningen ska flyttas till rätt yrkesförening, men att formerna för det inte har bestämts. Det skulle kunna innebära att medlemmarna uppmanas att välja rätt förening, eller att förbundet gör det åt dem med möjlighet att korrigera eventuella fel i efterhand.

Läkarförbundets fullmäktigemöte hålls 20–21 november. Handlingarna finns att läsa för inloggade medlemmar på Läkarförbundets webbplats.