Det första halvåret 2017 gjorde Region Uppsalas anställda nästan 900 flygresor från Stockholm till Göteborg, Malmö och Umeå, där Akademiska sjukhuset stod för 90 procent. Det första halvåret i år hade antalet minskat till 600.

Bakgrunden är att regionen 2018 införde en intern klimatväxling. Sedan dess har de olika verksamheterna fått betala 30 procent mer för flygresor från Stockholm till de tre destinationerna. Pengarna har sedan använts till åtgärder för att minska klimatpåverkan, såsom att täcka eventuella merkostnader vid internationella tågresor, eller investera i utrustning för distansmöten.

– Det är kanske tidigt att säga hur stor del som beror på klimatväxlingen och hur stor andel som beror på klimatdiskussionen i samhället, säger Marta Fallgren, miljöchef i Region Uppsala, och fortsätter:

– Men det är spännande att se hur tågresorna ersätter flygresorna.

För under den här tiden har tågresorna ökat; från knappt 650 första halvåret 2017 till 1 380 motsvarande period i år. Tågresorna har alltså fördubblats samtidigt som flygandet har minskat med en tredjedel.

Än så länge är det bara flygande till Göteborg, Malmö och Umeå som ingår i klimatväxlingen. Det är vanliga flygdestinationer för regionens medarbetare – trots att en tågresa till exempelvis Göteborg inte innebär så stor skillnad i tid eftersom man slipper flygtransfer och säkerhetskontroller.

Har det varit mycket slentrianflygande tidigare?

– Jag kan inte bedöma om det har varit mycket eller lite, men i viss utsträckning kan det nog ha förekommit, säger Marta Fallgren.

Klimatväxling förekommer i flera regioner runtom i landet. I Region Jämtland Härjedalen har ett program varit igång i snart två år. Jämför man årets första fyra månader med motsvarande period 2016 innebär det en minskning av koldioxidutsläppen med nästan en tredjedel. 

Västernorrland var tidigt ute. Där minskade andelen resor till och från Stockholm som görs med flyg från 47 procent till 16 procent mellan åren 2011 och 2017. Samtidigt har tågresorna ökat från drygt 50 procent till mer än 80.

Ibland kan det dock dröja innan klimatväxlingen får effekt. I fjol, två år efter att Västra Götalandsregionen sjösatt sitt program, hade vare sig flygresor eller bilåkande minskat. Men det senaste året har något hänt.

– I dag ser vi att speciellt inrikesflygresandet har minskat mycket, det har halverats sedan 2016 när vi började det här programmet, säger Pia Damstén, miljöstrateg i Västra Götalandsregionen.

I Västra Götaland har inrikes resor en extra avgift på 250 kronor per enkelresa. För resor till övriga Europa kostar det 500 kronor, och till resten av världen 1 000 kronor. Därtill kostar bilresor 3 kronor milen. De utrikes flygresorna har inte minskat mycket, men bilåkandet har reducerats en knapp femtedel.

Att det tog tid innan klimatväxlingen fick effekt tror Pia Damstén kan bero på flera saker.

– Västra Götalandsregionen är en stor organisation och man kan tänka sig att det tar ett tag att sprida den här informationen. Men vi har också förtydligat vår policy och våra riktlinjer. Att det har vänt nu kan även bero på samhällsdebatten och en ökad medvetenhet, säger hon och tillägger att man också haft dialoger med verksamheterna.

Läkartidningen har tidigare berättat om Joakim Crona, ST-läkare i onkologi och docent i Uppsala, och hans initiativ för att få kollegor att ta tåget i stället för flyget till den årliga onkologikongressen ESMO. Han menar att klimatväxlingen har haft stor betydelse.

– Den har varit avgörande för att det ska vara enkelt för oss att göra den här resan. Det medför att vi kan betala merkostnader för själva resan med den interna klimatväxlingen. 

Joakim Crona tycker hans region arbetar ambitiöst med klimatfrågan. Men han menar också att flera universitet, däribland Uppsala, ligger »milslångt efter«. Och det tycker han är anmärkningsvärt, eftersom lärosätena också producerar den forskning som visar utsläppens skadliga effekt.

– Samtidigt som våra forskare trumpetar ut att det här är jätteallvarligt så gör vi ingenting. Då kan folk tycka att det inte är allvarligt på riktigt. Akademin måste verkligen ta tag i de här frågorna och visa samhället att det är jätteviktigt. 

 

Läs även:

Läkaren som lobbar för chartrade tåg till konferenserna

Han vill få fler läkare att ta tåget till Spanien

WMA: Sätt klimatpress på era regeringar

Karolinska institutet skärper flygreglerna

Uppsving för Läkare för miljön

Se också Klimatförändring och hälsa – samlingssida