Som handintensivt arbete räknas arbete under minst fyra timmar per dag med snabba handledsrörelser som kräver kraft. Exempel på sådana yrken är slaktare, maskinoperatörer och lokalvårdare. Långvarigt handintensivt arbete kan öka risken för belastningsskador. Ändringen gör att företagshälsovården kan behöva öka sin kunskap i belastningsergonomi.

Nytt är också bland annat att de som arbetar med kvicksilver ska genomgå medicinska kontroller.

Medicinska kontroller är tänkt som ett stöd i förebyggande arbetsmiljöarbetet. Kontrollen kan också ligga till grund för tjänstbarhetsintyg som är ett krav för att en arbetstagare ska få utföra vissa arbetsuppgifter.

– Alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete. Om den medicinska kontrollen visar tecken på att arbetstagare har drabbats av ohälsa, som kan bero på faktorer i arbetsmiljön, ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att minimera och helst få bort den riskfyllda exponeringen, säger Ingemar Rödin, överläkare på Arbetsmiljöverket.

Alla arbetsgivare som bedriver arbete med följande inslag förekommer omfattas av föreskrifterna:

  • vibrationer,
  • handintensivt arbete,  
  • nattarbete,  
  • arbete med vissa kemiska produkter,  
  • arbete med fibrosframkallande damm,  
  • arbete med bly, kadmium eller kvicksilver,  
  • arbete med klättring med stor nivåskillnad,  
  • arbete med rök- och kemdykning, eller  
  • dykeriarbete.

Läs om de nya föreskrifterna, samt vägledning för den som ska utföra de medicinska kontrollerna, på Arbetsmiljöverkets webbplats.