Övertidsfrågan var en av de hetaste under året fullmäktige. Det märktes inte minst i debatten om Sjukhusläkarnas motion om att Läkarförbundet ska verka för att icke beordrat kliniskt nödvändigt övertidsarbete ska ersättas enligt avtal.

– Sjukhusläkarna yrkar på att övertidsersättning ska utgå utan att man ska behöva anmäla det i förtid. Man kan inte innan pacemakeroperationen säga »jag tror det drar ut på tiden«. Det funkar inte så. Det ska inte vara så när man sedan säger »jag har jobbat övertid«, att man möts av »ja, du får ta det på flexen«, sa Sten Östenson från Sjukhusläkarna.

Förbundsstyrelsens Erik Dahlman delade uppfattningen att övertidsarbete som inte är beordrat ska ersättas, men han menade att frågan bör hanteras lokalt och att motionen skulle anses besvarad.

Sten Östenson, med flera, framhöll dock att det behövs ett centralt stöd i den här frågan. Fullmäktige biföll motionen.

Fullmäktige gav också grönt ljus till en motion om övertid från Mellersta Skånes läkareförening. Det innebär bland annat att Läkarförbundet ska verka för att fler läkare ska ha rätt till ekonomisk ersättning för övertid, samt att förbundet ska verka för att arbetsgivaren ska registrera all arbetad tid som är övertid enligt arbetstidslagen.

Mellersta Skånes Läkareförening, Nordvästra Skånes Läkareförening och Östra Skånes läkarförening fick dessutom igenom sitt förslag om att Läkarförbundet ska inventera i vilken omfattning läkarna får ekonomisk kompensation eller ledighet för arbetad övertid enligt reglerna i kollektivavtalet.

Det blev också diskussioner kring en motion från Stockholms läkarförening som handlade om korrekt registrering av läkares arbetstid.

Föreningen yrkade att förbundet ska verka för att arbetsgivaren registrerar och redovisar all arbetstid enligt arbetstidslagen och att förbundet ska verka för att arbetsgivaren tillhandahåller lättanvända system för registrering.

Erik Dahlman pekade på att arbetsgivarna är dåliga på att följa sitt lagstadgade ansvar att föra anteckningar över arbetad övertid, men framhöll att förbundet redan arbetar med frågan.

Cecilia Nordenson, Västerbottens läns läkareförening, efterlyste dock mer centralt stöd vid lokala tvister.

– Vi som lokalfackliga behöver faktiskt ett bättre stöd från förbundet och från kansliet centralt för att kunna sätta kraft bakom orden när vi får problem lokalt, sa hon.

Fullmäktige gick på motionärens linje och biföll motionen.