Keivan Javanshiri vid prisutdelningen. Foto: Erik Cronberg (CC BY-NC-SA 2.0, med tillstånd)

– Det kändes fantastiskt kul! Jag älskar att presentera och stå på scen. Att få göra det när man verkligen ansträngt sig för att banta ner det till fyra minuter är en liten bekräftelse, säger Keivan Javanshiri till Läkartidningen.

Han gör forskar-AT där han varvar klinik i Malmö med forskning som doktorand på neuropatologen vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om alzheimer och vaskulär demens, och om det finns koppling till exempelvis diabetes och hjärt–kärlsjukdom. I det ingår att mikroskopera hjärnor, fastställa vilken demens patienterna har haft och titta på sjukdomshistorik.

Och det här redogjorde han alltså för i tävlingen Forskar-grand prix, som gick av stapeln på tisdagen i Stockholm. Det är en tävling i presentationsteknik för forskare, där deltagarna ska presentera sin forskning så pedagogiskt som möjligt på blott fyra minuter. Tävlingen samordnas av föreningen Vetenskap och allmänhet sedan 2012.

Vad har du för tips för en bra presentation?

– Jag tror nyckeln är att utnyttja de här fyra minuterna till att få publiken att lyssna på just dig, att inte distrahera för mycket med powerpoint och så – det tar uppmärksamhet från det du berättar. Man kan tjäna mycket på kroppsspråk och tonläge, det ger en ganska stark effekt på publiken. Och använd rekvisita. 

Rekvisitan i Keivan Javanshiris fall var två fikusplantor som fick representera hjärnor. Det var också ett grepp som juryn uppskattade, vilken tyckte att presentationen var metodisk, systematisk och tydlig.

Vad fick dig intresserad för den här forskningen?

– Jag blev tidigt under läkarutbildningen amanuens för obduktionsundervisningen. Sedan gjorde jag mitt examensarbete om just demens. Jag insåg att det var spännande och att det fanns många olösta gåtor. Så jag har haft ett allmänt intresse som blivit ett brinnande intresse under tidens gång. 

Vad händer i ditt forskningsliv nu?

– Vi har ganska nyligen publicerat vår andra artikel. Och jag kommer att ha en halvtidskontroll på mitt doktorandarbete till våren. Nästa steg är att i ytterligare detaljnivå se om diabetes typ 2 är kopplat till Alzheimers sjukdom, vilket vi inte tror och vår första studie inte visat.