Nya förbundsstyrelsen. Bakre raden fr v Theodor Lav (adjungerad), Sven Söderberg, Johan Styrud och Torsten Mossberg. Mitten fr v  Lars Rocksén, Marina Tuutma, Rofida Ghazvinian och Erik Dahlman. Främre raden Saad Rammo, Sofia Rydgren Stale,  Heidi Stensmyren, Tina Crafoord, Madeleine Liljegren och Shokoufeh Manouchehrpour. Längst fram Karin Båtelson. Foto: Göran Segeholm

Karin Båtelson omvaldes av fullmäktige på torsdagseftermiddagen till ytterligare två år som förste vice ordförande i förbundet, en post som hon tillträdde 2014.

– Tack så jättemycket, jag ska inte säga mer, sa Karin Båtelson.

Omvalda på två år blev även ledamöterna Johan Styrud och Sven Söderberg. Johan Styrud är kirurg och ordförande i Stockholms läkarförening. Sven Söderberg är specialist i allmänmedicin och geriatrik och ordförande i Sveriges privatläkarförening.

Fem nya ledamöter valdes in: Madeleine Liljegren, Tina Crafoord, Shokoufeh Manouchehrpour, Lars Rocksén och Rofida Ghazvinian.

Madeleine Liljegren är ST-läkare i psykiatri och ordförande i Sveriges yngre läkares förening. Hon valdes till ordförande i Sylf tidigare i år efter Jonas Ålebring.

– Jag ser fram emot att bidra till att hålla ihop förbundet. Det är viktigt att hålla ihop internt och stötta varandra, sa Madeleine Liljegren.

Tina Crafoord är specialist i anestesi och intensivvård och sedan april i år ordförande i Sveriges läkarförbunds chefsförening då hon efterträdde Thomas Lindén.

– Det är en ödesfråga för svensk hälso- och sjukvård att läkare kliver fram och tar ansvar. Vi måste stötta dem som gör det, sa Tina Crafoord.

Shokoufeh Manouchehrpour är specialist i gynekologi och obstetrik samt gynekologisk onkologi och överläkare på sektionen för avancerad sjukvård i hemmet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon är ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse sedan 2012 och ordförande för Sjukhusläkarna Göteborg samt ledamot i förbundets läkemedelsråd RLIM.

– Jag är väldigt hedrad och tacksam för att bli nominerad. Jag brinner för fortbildning, läkarnas arbetsmiljö och vårdplatsbristfrågan, sa Shokoufeh Manouchehrpour.

Lars Rocksén, ST-läkare i anestesi och intensivvård i Örnsköldsvik, är ordförande i Ångermanlands läkarförening och i Sjukhusläkarna Ångermanland.

– Jag tar mig an uppgiften med stort intresse och all energi jag kan, sa Lars Rocksén och lyfte fram sin erfarenhet av glesbygdsperspektivet.

Rofida Ghazvinian, ledamot i Sylf och i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd, UFO, fyllnadsvaldes på ett år efter Thomas Lindén.

Thomas Lindén lämnade styrelsen i förtid eftersom han har blivit chef på Socialstyrelsen. Ytterligare fyra ledamöter lämnade styrelsen och hade avsagt sig omval, nämligen Sarah Jevrém, Elin Karlsson, Anders Lundberg och Jonas Ålebring. De avtackades av ordförande Heidi Stensmyren.

Till ordinarie ledamöter i valberedningen valdes Kristina Jennische (sammankallande), Ulrika Mattsson Kölfeldt, Robert Svartholm och Kristin Arthur. Till suppleanter valdes Elin Karlsson och Carin Larnert Hansson. I valberedningen sitter även Friga Schagelin som ordinarie ledamot och Jonas Holm som suppleant.

Läs även:

Fem nya namn föreslås till Läkarförbundets styrelse

De lämnar förbundsstyrelsen

Madeleine Liljegren vald till ny Sylf-ordförande

Hon blir ny ordförande i Chefsföreningen