»Det blåser hårdare vindar inom sjukvården«, sa Heidi Stensmyren när hon inledde Läkarförbundets fullmäktigemöte 2019.

Heidi Stensmyren inledde Läkarförbundets fullmäktigemöte 2019 med ett stort allvar:

– Det är inte bara en vanlig vinter i annalkande, sa ordföranden och tog upp den senaste tidens hårda slag mot läkarnas arbetsmarknad.

– Det är tydligt att det är nya tider. Det blåser hårdare vindar inom sjukvården. Och mycket har hänt på kort tid. 600 anställda varslades på Karolinska universitetssjukhuset för två veckor sedan, 250 av dem är läkare. Det är det största varslet genom tiderna för oss.

Läget på arbetsmarknaden för läkare är det sämsta sedan 1990-talet, enligt Heidi Stensmyren. Det är hårdare konkurrens om tjänsterna och fler nedskärningar är på gång samtidigt som rekordstora studentkullar är på väg ut i yrkeslivet. För dem kan det bli en lång väntan på allmäntjänstgöring och osäkra underläkarvikariat.

Samtidigt har ingångslönerna stagnerat. Heidi Stensmyren noterade att den senaste tiden har präglats av fler »orimliga löneerbjudanden«, och hon berörde även den senaste tidens larm från unga läkare om ökad psykisk ohälsa och stress. Ett annat problem som Heidi Stensmyren lyfte fram i sitt tal var att läkarrollen blivit mer anonymiserad. Hon gav tjänstebeskrivningarna »RL2« och »RL3« – resursläkare 2 och 3 – som exempel.

– Vem känner stolthet när man reduceras till en anonym akronym? Det är en väldigt stark signal om att man är utbytbar.

Statsbidragen fick sig en känga, liksom det politiska samtalets höga tonläge och bristen på reformer och ansvarstagande ovanför sjukhusgolvet.

– Det är svårt för den som står med patienterna och måste trolla med knäna för att få det att gå ihop. Den tuffa prioriteringen sker i dag längst fram i linjen, sa Heidi Stensmyren och lockade fram en spontan applåd när hon beskrev styrningen av den svenska hälso- och sjukvården med scen ur Kalle Ankas jul.

– Medan vården rullar baklänges nerför backen som en husvagn som löper amok undrar man: Vem är det som kör egentligen?

Läkarförbundet står inför en ny avtalsrörelse. Inom kort inleds förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal med motparten Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Heidi Stensmyren betonade vikten av att sjukvården präglas av humana arbetsvillkor och en styrning som utgår från etiska principer. Hon lyfte även fram lönerna som en särskilt viktig fråga.

– Nu är det slaget om läkares löner. Vi måste våga prata lön. Inte minst unga läkarnas löner, de nyaste på arbetsmarknaden. Vi har muskler att möta arbetsgivarna där vi står ihop med en enad front.