Maria Furberg, forskare och infektionsläkare på Norrlands universitetssjukhus. Foto: Privat

Sjukhusläkarna vill öka mängden vetenskapligt grundade fakta om sambanden mellan klimat, klimatförändringar och hälsa. Därför utlyste föreningen i våras ett klimatstipendium som läkare och läkarstudenter kunde söka. Nu är det klart att infektionsläkaren Maria Furberg får stipendiet. 

– Med sin forskning om förmodat klimatkänsliga zoonotiska infektioner och sitt engagemang i flera internationella organisationer är Maria Furberg ett utmärkt exempel på såväl forskning om sambanden mellan klimat och hälsa, som spridning av resultaten, säger Karin Båtelsson, ordförande i Sjukhusläkarna, i ett pressmeddelande. 

Stipendiet på 30 000 kronor ska uppmuntra fortsatt forskning och ge ökad möjlighet till internationellt samarbete kring kopplingen klimatförändringarna i Arktis, mikrobiologiska hot och klimatkänsliga infektioner. 

– Det känns roligt. Äntligen får jag cred för något som jag har gjort i princip ideellt i flera års tid. Det här innebär att jag får pengar som jag kan använda till deltagande i konferenser. Det är ett välkommet tillskott, säger Maria Furberg till tidningen Sjukhusläkaren.