Läkaren anser att programmet i SVT är baserat på den ena sidans uppgifter. Han berättar att han träffade Uppdrag granskning först när programmet nästan var klart, och i princip alla andra redan hade intervjuats.

– Jag lämnade fakta till dem i tre och en halv timme, men de struntade helt och hållet i det. De hade redan en bestämd hypotes och var ointresserade av en annan bild när stora delar av denna hypotes tillbakavisades med stöd av riklig dokumentation.

Enligt läkaren finns det en del faktafel och omständigheter som inte förklaras ordentligt i programmet. Den anmälde överläkaren Inti Peredo beskriver exempelvis att han fram tills han blev verksamhetschef haft en lång och god relation med läkaren och att de var vänner. I programmet visas ett fotografi där de håller om varandra.

Men enligt den judiska läkaren togs bilden i samband med att en professor besökte Karolinska universitetssjukhuset 2012. Han förmedlade kontakten mellan professorn och överläkaren, som då var verksamhetschef för den neurokirurgiska kliniken.

– De ber mig ta en bild på dem. Sedan föreslår professorn att vi ska ta en bild på mig och Inti Peredo. Han var min chef, vad skulle jag göra? Säga att jag inte ville stå bredvid honom?

Han vänder sig även mot att Uppdrag granskning låter författaren och journalisten Göran Rosenberg, vars föräldrar överlevde nazismens förintelseläger, bedöma om satirbilderna som överläkaren har delat på Facebook är antisemitiska.

– Han är ingen erkänd expert på antisemitism. Bilderna har granskats av flera experter inom ämnet, men det struntar man i och låter i stället Göran Rosenberg göra det.

Den externa utredningen som Karolinska universitetssjukhuset låtit göra visar att det inte finns belägg för det som framförts i anmälan – att överläkaren har trakasserat de tre judiska läkarna. Den judiska läkaren underkänner dock utredningen som gjorts av en advokatbyrå.

– De har inte följt uppdragsbeskrivningen och ignorerat vittnesmålen från oss tre judiska läkare. Svenska kommittén mot antisemitism beskrev rapporten som ett karaktärsmord. Det är precis samma sak som vid Macchiarini-utredningen: en beställd produkt av Karolinskas ledning.

Enligt Uppdrag granskning har läkaren anmält samtliga sina överordnade de senaste 18 åren för trakasserier – flera gånger på grund av rasism. Men det stämmer inte, enligt läkaren själv.

– Jag har anmält två personer. Den ena är Inti Peredo för antisemitism och den andra var en kollega som trakasserade kvinnliga kollegor.

Enligt honom har den neurokirurgiska kliniken länge varit en mycket dysfunktionell arbetsplats med hård jargong.

Fyra läkare på den neurokirurgiska kliniken ger dock sitt stöd till överläkaren Inti Peredo i programmet. De är starkt kritiska till beslutet att omplacera honom och menar att han inte är typen som diskriminerat någon.

Vad säger du om det?

– Ingen av dem har judiskt ursprung och därför är det inte sannolikt att de upplevt eller sett antisemitism. Att en majoritet inom en verksamhet inte upplevt antisemitism innebär inte att en minoritet inte kan ha upplevt det. Antisemitism riktar sig just mot en minoritet och sker sällan öppet.

Den judiska läkaren arbetar fortfarande kvar på Karolinska universitetssjukhuset som kirurg, men beskriver sin arbetsmiljö som outhärdlig. Han säger att han sedan hans anmälning blev känd har utsatts för i princip dagliga repressalier och utfrysning.

– Det liknar det visselblåsarna i Macchiarini-fallet utsattes för. Arbetsuppgifter, exempelvis operationer jag gjort i 15 år, får jag inte längre utföra med motivering från ledningen att detta är ett led i en ny arbetsfördelning. Jag upplever att ledningen tyvärr fortsätter att göra min arbetsmiljö så toxisk som möjlig med det långsiktiga målet att tvinga mig bort från verksamheten.

Även aktionsgruppen mot antisemitism och rasism vid Karolinska universitetssjukhuset beskriver Uppdrag gransknings reportage som ensidigt. Överläkarna Björn Fischler och Judith Bruchfeld, som är med i gruppen, intervjuades av Uppdrag granskning, och är kritiska till hur resultatet av deras timslånga intervju klipptes ihop. När Läkartidningen talar med dem håller de på att skriva en debattartikel om felaktigheterna som de anser finns i reportaget.

– Det som valdes ut från intervjun var långt ifrån den bild som vi förmedlade. Det var tydligt att reportern inte var intresserad av fakta som motsade hennes hypotes.

Vad hade ni velat ha sagt?

– Att det har varit en extremt avvikande situation under flera år på den neurokirurgiska kliniken. I en medarbetarundersökning från 2015, mitt i den period som Inti Peredo var verksamhetschef, uppgav 25 procent av läkarna att de var utsatta för trakasserier, mobbning eller kränkande särbehandling av chef eller arbetskamrat, säger Björn Fischler.

– Vi försökte också förklara varför det är så otroligt viktigt med nolltolerans mot trakasserier inom vården, för att medarbetare och framför allt patienter ska känna sig helt trygga med att bli bra omhändertagna oavsett bakgrund. Men det viftades bort på ett för oss förvånande sätt, tillägger Judith Bruchfeld.

Aktionsgruppen upplever sig ha ett starkt stöd bland läkarna på sjukhuset. Nyligen prisades gruppen för sitt arbete mot främlingsfientlighet och rasism av Region Stockholm.

Björn Fischler och Judith Bruchfeld anser att den judiska läkaren måste återfå samtliga av sina tidigare funktioner.

– Det finns fortfarande en chans att backa bandet. Det som sker nu är fortsatt destruktivt för verksamheten och sjukhuset. Nu anklagas offren för att vara förövare och förövaren för att vara offer, säger Judith Bruchfeld. 

Uppdrag granskning bemöter i ett mejl till Läkartidningen den kritik som den anmälande läkaren framför i denna artikel. 

För det första påpekar Uppdrag granskning (UG) att redaktionen trots flera försök fått ytterst få svar på sina frågor till den anmälande läkaren.

UG menar vidare att mejlväxling som redaktionen tagit del av och muntliga uppgifter talar för att den anmälda läkaren och Inti Peredo tidigare haft en bra relation.

Vad gäller den anmälande läkarens påstående att han bara »anmält två personer« skriver UG att läkaren påtalat missförhållanden gällande åtminstone fyra ytterligare personer.

UG konstaterar också att programmet visst redovisat att andra (än Göran Rosenberg) som tillfrågats om de aktuella teckningarna har ansett dem vara antisemitiska.

Slutligen vänder sig UG mot att den anmälande läkaren och aktionsgruppen verkar insinuera att UG inte tycker det skulle vara viktigt med nolltolerans mot trakasserier. »Inget kunde vara oss mer främmande«, skriver UG.

Läs också:

Överläkaren som anklagas för antisemitism träder fram