I dag är i regel läkare befriade från jour- och beredskap under graviditetens sista 60 dagar. Dessförinnan måste de själva begära det. Men där skiljer regelverken för bedömning mellan regionerna.

Samtidigt finns det forskning som tyder på att läkare mår sämre under graviditeten än den generella populationen, och löper ökad risk för missfall och för tidig förlossning. Likaså finns studier som påvisar samband mellan stress och utbrändhet och negativa graviditetsutfall.

Därför motionerade Kvinnliga läkares förening och Sveriges yngre läkares förening (Sylf) gemensamt om att förbundet ska driva frågan om att de läkare som vill ska få vara jour- och beredskapsbefrielse under hela graviditeten, inte bara de sista två månaderna.

Men det väckte viss debatt under fullmäktigemötet. Regina Göbel, ordförande i Gotlands läkarförening, menade att en befrielse under hela graviditeten inte är ändamålsenlig och att det inte blir riktigt rättvist mot de andra som då får en ökad arbetsbörda. Madeleine Liljegren, ordförande i Sylf, svarade att det är ett schematekniskt problem som arbetsgivaren ansvarar för.

Det debatterades också om gravida själva skulle behöva begära att vara befriade från jour och beredskap, eller om alla skulle få vara det per automatik. 

– Det fungerar väldigt bra på egen begäran, vi har det inskrivet i vårt lokala avtal. En del mår bra och önskar fortsätta arbeta. Jag tycker delen om egen begäran är ypperlig, sa Emelie Hultberg, Västra Götalands läkarförenings ordförande. 

Anna Rask-Andersen, ordförande i Sjukhusläkarna Uppsala och suppleant i Upplands allmänna läkarförening, menade däremot att det kunde uppstå en press att fortsätta arbeta av solidaritet till kollegorna. 

– Det finns en risk med det här om egen begäran. Antingen är det farligt att arbeta under graviditeten – och då ska gravida inte arbeta – eller så är det inte farligt.

Både förbundsstyrelsen och fullmäktige tyckte att det var en bra idé att arbeta för att läkare ska vara jour- och beredskapsbefriade under hela graviditeten – men bara om de själva begär det.