Yvonne Dellmark, ordförande för Läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Håkan Leif

I somras meddelade Karolinska universitetssjukhuset att man skulle göra om i sin kritiserade verksamhetsmodell. Bland annat skulle det bli färre chefer genom att ett antal chefsnivåer slås ihop.

Bakgrunden är att sjukhuset i januari i år presenterade en egen utvärdering som visade på att det fanns brister i verksamhetsmodellen, bland annat vad gäller ansvar och beslutsfattande.

Sjukhusets läkarförening har tagit del av ett förslag på justeringar, men man tror inte att förändringarna löser problemen. Därför kräver läkarföreningen nu att sjukhusets styrelse gör ett omtag för omorganisationen. Det framgår av ett öppet brev till sjukhusstyrelsen som publicerats i Dagens Nyheter.

Enligt läkarföreningen ska ett antal omvårdnadschefer och en omvårdnadsdirektör tillsättas, vilket innebär att ansvaret för vården delas upp mellan en verksamhetschef som är ansvarig för den medicinska behandlingen och en annan för omvårdnad.

Läkarföreningen befarar att förslaget kommer leda till ökad byråkratisering, höga kostnader, fortsatta otydligheter vad gäller mandat och ansvar och en försämrad patientsäkerhet. Man pekar också på att förslaget kan strida mot Socialstyrelsens föreskrifter om ledningsansvar i hälso- och sjukvården.

– Vi ser att det blir väldigt otydligt om man ska ha två personer som ska dela på ansvaret. Det handlar trots allt om patientsäkerheten. Det dubbla ansvaret kan leda till att ingen tar ansvar, säger Yvonne Dellmark till Läkartidningen.

Hon menar också att det blir mindre komplicerade beslutsvägar om en verksamhetschef har ett helhetsansvar.

Men det finns också bra saker i förslaget till omorganisation, menar Yvonne Dellmark.

– I förra verksamhetsmodellen splittrade man de tidigare klinikerna i flera områden inom samma specialitet. Man har förstått att det inte fungerade bra. De flesta specialiteter läggs nu samman mer, och det är jättebra. Därför är det så synd att man samtidigt gör en uppdelning på ett annat ställe, i omvårdnad och i medicinsk kompetens, säger hon.

Enligt läkarföreningen framhåller sjukhusledningen 2015 som ett optimalt år vad gäller produktivitet och personalsammansättning, och att ledningen eftersträvar en återgång till 2015 års nivåer.

Om så ska ske menar läkarföreningen att man också borde »löpa linan ut« och återinföra klinikerna som upplöstes 2017 när den nuvarande modellen med teman och funktioner infördes.

Vill du återinföra klinikstrukturen?

– Vi har skrivit det här brevet tillsammans i styrelsen. Väldigt många av våra kollegor vill ha tillbaka klinikerna. Jag tror att det kan diskuteras, men det är inte självklart att alla kliniker ska se ut som de gjorde tidigare. Men eftersom ledningen refererar till 2015 som ett ideal så tycker vi att man ska dra slutsatsen att man borde gå mycket närmare den organisation som fanns då för att få det att fungera bättre, säger Yvonne Dellmark.

Justeringarna av organisationen håller på att slutförhandlas med de fackliga organisationerna. Därefter ska sjukhusstyrelsen fatta beslut.

Läs också:

Karolinska gör om i kritiserad verksamhetsmodell

Karolinskas styrelse ger kritiker rätt

Utvärdering pekar på brister i Karolinskas verksamhetsmodell

Nya styrelsen ska utvärdera Karolinskas verksamhetsmodell

S: Återinför klinikerna på Karolinska

Yvonne Dellmark: »Se över hela Karolinskas uppdrag«