Yvonne Dellmark, ordförande i läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Håkan Leif

– Kollegor reagerar med bestörtning. Man blir arg. Redan i dag jobbar kollegorna väldigt hårt för att klara verksamheten. Att då komma och säga att det finns så mycket luft i systemet att man kan ta bort 250 läkartjänster, det är inte okej, säger Yvonne Dellmark till Läkartidningen.

Hon är kritisk till att sjukhusledningen hävdar att neddragningen inte kommer att påverka vården negativt.

– Vi förstår inte hur man tänker då. Det här kommer att få väldigt stora konsekvenser, både för den nuvarande verksamheten och för den kommande kompetensförsörjningen.

Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, kallar beslutet »förfärligt« i ett uttalande tillsammans med Yvonne Dellmark och Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.

– Eftersom Karolinska universitetssjukhuset i Solna har riksintag, det vill säga den typen av högspecialiserad vård som gör att patienter kommer från hela landet och även från andra länder, så är det här en nationell fråga, säger Heidi Stensmyren i pressmeddelandet.

Johan Styrud säger till Läkartidningen att neddragningen kommer att påverka produktionen och den vård som ska ges till patienter väldigt negativt.

– Det finns en risk för patientsäkerheten om man skär bort så här många tjänster. Det kan man inte komma ifrån.

Både han och Yvonne Dellmark anser att neddragningen innebär en allvarlig försämring av arbetsmiljön på sjukhuset.

– Det får stor betydelse för dem som blir kvar. Man får en orimlig arbetssituation. Både ur arbetsmiljösynpunkt och när det gäller utbildning och fortbildning är det här mycket olyckligt, säger Johan Styrud.

Tror ni att läkare på Karolinska självmant kommer att söka sig till andra sjukhus eller regioner efter det här beskedet?

– Absolut. Jag tror att Karolinska kommer att tappa väldigt mycket kompetenta personer som väljer att inte vara kvar med en arbetsgivare som drar ned verksamheten på det här sättet utan dialog, säger Yvonne Dellmark.

Har ni fått några signaler om inom vilka områden det kan bli aktuellt med neddragningar?

– Nej. Fackliga förhandlingar kommer att ske, men vi har inte fått exakt schema för det än. Men det är ju väldigt svårt att göra så stora neddragningar med osthyvelprincipen. Här måste man nog skära bort något, men det arbetet har inte påbörjats ännu, säger Johan Styrud.

Han befarar att fler sjukhus i regionen kommer att varsla personal framöver.

– Fortsätter man på samma linje med ekonomin så måste det komma varsel på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus också, säger Johan Styrud.

Samtidigt är han tveksam till att det i slutänden verkligen blir så många som 250 läkare som får gå på Karolinska universitetssjukhuset.

– Min erfarenhet av den här typen av varsel är att det aldrig blir så stort som man gör gällande. Skär man bort så många tjänster kommer det att få så stora konsekvenser att det inte är rimligt, säger Johan Styrud och fortsätter:

– Jag tror inte att det går att spara så mycket som landstinget har tänkt sig. Det måste skjutas till pengar. 

Läs också: 

Karolinska varslar 250 läkare