Efter frågor från media berättade Heidi Stensmyren tidigare i år om en ledarskapsutbildning som hon går. Det är en så kallad MBA-utbildning på Handelshögskolan i Stockholm och kostnaden för hennes del var drygt 580 000 kronor spritt på tre år. Även Jonas Ålebring, tidigare ordförande för Sveriges yngre läkares förening, har gått utbildningen på Handelshögskolan. 

Medan somliga ansåg att det var helt rimligt menade kritiker att utbildningen var dyr och att förbundsmedlemmarnas insyn i styrelsens kompetenutveckling var för liten.

Det är i kölvattnet av den historien som Östra Skånes läkarförening lägger en motion om styrelseledamöternas kompetensutveckling.

– Vi skrev den lite utifrån diskussionerna, som uppmärksammades i medierna, om några förtroendevaldas utbildning. Det har varit mycket diskussioner internt, inom och sinsemellan lokalföreningarna, säger Sahar Janfada-Baloo, ordförande i lokalföreningen.

Motionärerna föreslår att Läkarförbundet ska erbjuda ett visst antal basbelopp per år och styrelseledamot till kompetensutveckling och därmed stärka ledamöternas kompetens. Tanken är att storleken på beloppet ska kunna skilja mellan ledamöterna, beroende på omfattningen av deras uppdrag. Men Östra Skånes läkarförening har valt att inte ange något belopp i sin motion.

– Det har vi tänkt att lämna till diskussion. Det är viktigt att man inventerar vad utbildningarna kostar och vilka alternativ som finns. Men att man gemensamt låser fast en summa tycker vi skulle vara bra, säger Sahar Janfada-Baloo.

Sten Östenson, ledamot i Östra Skånes läkarförening och en av motionsförfattarna, säger att föreningen inte har tagit ställning till om exempelvis Heidi Stensmyrens utbildning kostade för mycket eller för lite. Han tycker själv att kostnaden är ganska rimlig och menar att motionens syfte är att ge mer transparens i frågan.

– Vi försökte få motionen att ta ett steg framåt utan pekpinnar, säger han.

Läkarförbundets styrelse är positiv till motionen och yrkar på bifall när det gäller fastställandet av ett visst antal basbelopp. 

Därtill vill Östra Skånes läkarförening att förbundet redovisar hur pengarna till kompetensutveckling används. Där skriver förbundsstyrelsen i sitt svar att det redan görs, ett svar Sahar Janfada-Baloo inte är helt nöjd med.

– Det här håller vi inte riktigt med om. Vi tycker att man ska redovisa det på ett bättre sätt så att det är lättillgängligt för medlemmarna. 

Utöver motionen från Östra Skånes läkarförening, har en annan i ämnet kommit från en enskild fullmäktigeledamot. I den menar motionären att Läkarförbundet ägnar sig åt mycket mer än fackliga frågor, och att om förbundet återgick till sin kärnverksamhet skulle inte dyra utbildningar för styrelsemedlemmarna behövas. 

»Om det förhåller sig så att Sveriges läkarförbund innehar så mycket fastigheter och annat att förvalta att det krävs utbildningar i halvmiljonklassen för att hantera dem anser jag att Läkarförbundet hamnat långt från det primära uppdraget«, skriver motionären, som uppmanar förbundet att återgå till kärnverksamheten. Förbundsstyrelsen svarar att förbundet har olika verksamhetsgrenar som kräver olika typer av kompetens.

 

Läs även:

Heidi Stensmyren försvarar chefsutbildning för en halv miljon